DOKUMENTI

24 apr
2017

Drošība

Mēs beigsim izmantot Rīgas pašvaldības policiju kā sabiedriskā transporta kontrolieru palīgpersonālu un koncentrēsim visus resursus galvenajam uzdevumam – Rīgas iedzīvotāju drošībai. Mēs palielināsim policijas patruļu skaitu Rīgas ielās. Mēs izvietosim Rīgas ielās vēl vairāk videonovērošanas kameru, kā arī ieviesīsim policijas darbā citas modernās tehnoloģijas, kas ievērojami palīdz noziegumu atklāšanā. Mēs izbeigsim Valsts policijas un Pašvaldības policijas funkciju dublēšanu, tā vietā radot efektīvu savstarpējo sadarbību. Mēs ieviesīsim kvalificētus darbiniekus, kuri cīnīsies pret jebkāda veida korupciju Rīgas pašvaldībā un tās uzņēmumos. Mēs pieliksim punktu Rīgas taksometru vadītāju pretlikumīgajai “karošanai par teritorijām” un izskaudīsim ilgi pastāvošo kriminālo situāciju Rīgas Centrāltirgū.

Policisti nedrīkst strādāt kā biļešu kontrolieri

Rīgas pašvaldības policiju nedrīkst izmantot kā sabiedriskā transporta kontrolieru palīgpersonālu, kura uzdevums ir iekasēt soda naudas no pasažieriem par braukšanu bez biļetes. Pašvaldības policijas vienīgais uzdevums ir rūpes par rīdzinieku un pilsētas viesu drošību, un tam arī būtu jāmobilizē visi spēki. Policistu noslogošana, pildot sekundāras funkcijas, ir jāizbeidz. Pašvaldības policijas resursi ir jākoncentrē tikai galvenās prioritātes nodrošināšanai – drošībai Rīgas ielās. Lai to sasniegtu, ir jāpalielina arī patruļu skaits Rīgas apkaimēs, īpaši jau šobrīd zināmajās kriminogēnajās teritorijās.

Jaunākās tehnoloģijas noziedzības mazināšanai

Attīstītajās valstīs arvien lielāka nozīme noziedzīgo nodarījumu atrisināšanā un vainīgā atrašanā ir modernajām tehnoloģijām. Analizējot videonovērošanas kameru ierakstus, tiek atklāta virkne noziegumu. Tāpēc ir ne tikai jāturpina palielināt videonovērošanas kameru skaits Rīgas ielās, bet arī regulāri jāapmāca policijas darbinieki, kā analizēt un apstrādāt kameru ierakstus. Kārtības uzturēšanai un cilvēku drošībai Rīgas ielās ir jānodrošina arī citas jaunākās tehnoloģijas – piemēram, videonovērošanas kameru attēlu apstrādes programmas un droni, kas palīdz uzturēt kārtību masveida pasākumos.

Pašvaldības policijas un Valsts policijas sadarbība

Ir jāizbeidz Pašvaldības policijas un Valsts policijas konkurēšana un darbību dublēšana, tā vietā panākot veiksmīgu savstarpējo sadarbību. Uz nozieguma vietu pēc izsaukuma ir jādodas tuvākajai ekipāžai neatkarīgi no tā, vai ir Valsts vai Pašvaldības policija. Ņemot vērā nozieguma raksturu, tālākai izmeklēšanai šī lieta jānodod atbildīgajai policijas instancei. Nepieciešams ieviest arī Pašvaldības policijas patruļas civilajās drēbēs, tādā veidā palielinot atklāto noziegumu skaitu un vairojot drošības sajūtu ielās.

Sadarbība cīņā pret korupciju

Nepieciešams ieviest kvalificētus policijas darbiniekus, kuri, sadarbojoties ar KNAB, izskaustu jebkāda veida korupciju Rīgas pašvaldībā un tās uzņēmumos. Rīgas pašvaldībai ir jābūt par izcilu paraugu sabiedrībai korupcijas novēršanā, nevis naudas atmazgāšanā un kukuļņemšanā.

Beigas taksometru vadītāju kariem un drošs Rīgas Centrāltirgus

Pašvaldības uzdevums ir savest kārtībā likumdošanu un citus regulējošos noteikumus, pieliekot punktu 1990. gados raksturīgajiem taksometru vadītāju “kariem par teritoriju”. Citu taksometru vadītāju fiziska iespaidošana vai kaitējuma nodarīšanu viņu mantai nav uzskatāmas par godīgas konkurences pazīmēm šajā nozarē. Tāpat ir beidzot jānodrošina kvalificētu vadītāju izvēle Rīgas Centrāltirgum, kuri, efektīvi sadarbojoties ar Pašvaldības policiju, beidzot izskaustu ilgi pastāvošo kriminālo situāciju Rīgas Centrāltirgū un tā teritorijā.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv