Jaunumi

05 jūl
2018

Andrejs Žagars rosina palielināt Rīgas amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojumu

Partijas “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāts Andrejs Žagars rosinājis Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu piešķirt papildu līdzekļus 389 tūkstošu eiro apmērā jau šī gada budžeta ietvaros, lai sniegtu būtisku finansiālu atbalstu Rīgas amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem.

Pateicoties augstam amatiermākslas kolektīvu mākslinieciskajam līmenim, Rīgas pašvaldība nodrošina nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicina tautas tradīciju turpināšanu un saglabāšanu, kā arī sekmē iedzīvotāju iesaisti radošā brīvā laika pavadīšanā.

Simtgades Dziesmu un Deju svētku norises laikā īpaši jāatzīmē, ka, tieši pateicoties sistemātiskam un smagam darbam, varam novērtēt Rīgas pilsētas amatiermākslas kolektīvu augsto līmeni un vairāku gadu garumā paveikto.

2014. gadā Izglītības, kultūras un sporta departaments, analizējot kolektīvu vadītāju un speciālistu darbu, secināja, ka viena kolektīva vadīšanai vidēji tiek patērēts 60-80 stundu mēnesī. Partijas “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāti, tiekoties ar vairāku pašvaldības kolektīvu vadītājiem un pārrunājot situāciju nozarē, konstatēja, ka nosacījums par 60 līdz 80 stundu darbu mēnesī neatbilst reālajai situācijai. Realitātē ieguldītais darbs kolektīva vadīšanā un darba procesu nodrošināšanā ir būtiski lielāks. 

Lai motivētu un atbalstītu kolektīvu vadītājus un speciālistus, partijas “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāts Andrejs Žagars aicinājis veikt grozījumus Rīgas pašvaldības 2018. gada budžetā un atbalstīt atalgojuma palielināšanu 50% apmērā no esošās darba samaksas, vienlaikus paredzot palielināt arī maksimālo viena kolektīva vadīšanai paredzēto darba laiku līdz 100 stundām mēnesī. Lai atalgojuma palielinātu jau šī gada ietvaros no 2018. gada septembra līdz oktobrim, nepieciešami 388 985 EUR.

Andrejs Žagars, partijas “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāts: “Dziesmu un Deju svētku tradīcijai ir milzīga nozīme latviešu nācijas pašapziņas veidošanā, patriotisma un nacionālās identitātes saglabāšanā. Izturot laika pārbaudi un sarežģītos vēstures līkločus, šī tradīcija joprojām saglabājusies dzīva. Mūsu pienākums ir rūpēties par to, lai kolektīvu vadītāji, kas nesavtīgi iegulda savu laiku mākslinieciskajā procesā, tiktu adekvāti novērtēti. Tādēļ esmu rosinājis palielināt Rīgas amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojumu jau šajā gadā."