Jaunumi

31 aug
2018

Rosinām mazināt netaisnību un nevienlīdzību, ceļot Rīgas pašvaldības darbinieku atalgojumu vairākās jomās

Partijas “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputātu frakcijas deputāti pēc četru mēnešu ilgas izpētes un sagatavošanās darba iesnieguši Rīgas domē izskatīšanai saistošo noteikumu grozījumus Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. budžetā, lai palielinātu atalgojumu Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem, pirmsskolas pedagogu palīgiem (auklītēm), amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem jau no šī gada septembra.

Sociālo darbinieku specifiskie darba apstākļi nosaka, ka risināmo problēmu loks ir ļoti plašs, bieži mainīgs, dažādiem izaicinājumiem pilns, kas prasa nemitīgu sociālā darba speciālistu profesionālo prasmju un iemaņu izaugsmi un paplašināšanu.  Būtiski, ka kvalificēti, profesionāli sociālā darba speciālisti nodrošina pašvaldībai sociālā darba efektivitāti un kvalitāti kopumā, tādēļ atalgojuma palielinājums ir būtisks un nozīmīgs faktors gan esošo darbinieku motivācijai, gan arī jaunu darbinieku piesaistei. Šobrīd sociālā darba speciālisti Rīgas domē, kuri visi ir personas ar augstāko izglītību un pilda ļoti svarīgu un grūtu darbu rīdzinieku labā, saņem no 630 līdz 900 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāti vairākkārt ir aicinājuši šo jautājumu risināt, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas sociālo darbinieku atalgojuma atbilstību tām kvalifikācijas prasībām, kādas pati Rīgas dome pieprasa no šiem darbiniekiem. 

LA deputāti ir pārsteigti, ka atsevišķās amata kategorijās Rīgas domes iekšējie noteikumi būtiski ierobežo palielināt atalgojumu, ja budžetā rastos papildus līdzekļi, kaut likums atļauj attiecīgajiem darbiniekiem maksāt lielākas algas. Piemēram, šobrīd maksimālais atalgojums skolotāja palīgam ir 504 euro, bet Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā maksimālā summa ir 705 euro. Ievērojot samērīguma principu, kā arī pieejamos finanšu līdzekļus, LA rosina šiem darbiniekiem (piemēram, auklītēm pirmsskolas izglītības iestādēs) palielināt atalgojumu par 100 euro mēnesī, lai nodrošinātu, ka to atalgojums kaut cik ir samērojams ar atbilstošiem amatiem privātajā sektorā.

2014. gadā Izglītības, kultūras un sporta departaments, analizējot amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu darbu, secināja, ka viena kolektīva vadīšanai vidēji tiek patērēts 60-80 stundu mēnesī. Partijas “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāti, tiekoties ar vairāku pašvaldības kolektīvu vadītājiem un pārrunājot situāciju nozarē, konstatēja, ka nosacījums par 60 līdz 80 stundu darbu mēnesī neatbilst reālajai situācijai un realitātē ieguldītais darbs kolektīva vadīšanā un darba procesu nodrošināšanā ir būtiski lielāks, tādēļ LA rosinājuši atalgojuma palielināšanu amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem 50 % apmērā no esošās darba samaksas, korekti novērtējot to darba apjomu, ko ik mēnesi iegulda cilvēki, kas ir faktiskie Dziesmusvētku tradīcijas uzturētāji Latvijā.

“Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāti arī aicina Rīgas  pašvaldības policijas darbiniekiem palielināt atalgojumu visām amatu kategorijām līdz slieksnim, kas nepārsniedz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru. Rīgas pašvaldības policija saskaras ar nopietnām grūtībām piesaistīt jaunus darbiniekus nekonkurētspējīgā atalgojuma dēļ. “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāti ir vairākkārt norādījuši, ka šāda situācija rada apdraudējumu rīdzinieku drošībai un tas būtu Rīgas domes pienākums šādā situācijā nekavējoties rīkoties. 

Kopumā LA priekšlikumu īstenošanai nepieciešami 1 874 787 euro, kurus plānots iegūt izmantojot no neizmantotajiem Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem, tādējādi netiktu palielināti Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi, bet vienlaikus tiktu atrisinātas nozīmīgas problēmas pašvaldību darbā.

Juris Pūce, partiju apvienības “Attīstībai/Par!” līdzpriekšsēdētājs, Rīgas domes deputāts: “Rīgas pašvaldības darbinieku atlīdzībā novērojama ilgstoša nevienlīdzība un netaisnīgums. Cilvēki, kas pilda sarežģītākos uzdevumus, risina nozīmīgas sociālas problēmas, ik dienas palīdz rīdziniekiem, rūpējas par bērniem, uztur dzīvu mūsu tautas kultūru un sargā mūsu drošību, saņem nesamērīgi zemu atalgojumu. Tā vien šķiet, ka Ušakovam un Amerikam rīdzinieku labklājība nemaz nerūp. Esam sagatavojuši konkrētus, finansiāli pamatotus priekšlikumus, lai šo netaisnību kaut daļēji risinātu. Rīgas domei ir nekavējoties tie jāatbalsta.”