Jaunumi

17 okt
2020

Ievēlēta jauna partijas “Latvijas attīstībai” valde, partiju turpinās vadīt Juris Pūce

2020. gada 17. oktobrī norisinājās partijas “Latvijas attīstībai” kongress, kurā liels uzsvars tika likts uz reģionālo attīstību, dzimumu vienlīdzību, klimata pārmaiņām, COVID-19 pandēmijas ierobežošanu un citiem šobrīd aktuāliem jautājumiem.

Kā viens no būtiskākajiem kongresa dienaskārtības jautājumiem bija partijas valdes pārvēlēšana, un ar prieku varam paziņot, ka “Latvijas attīstībai” vadības grožus turpinās turēt līdzšinējais partijas valdes priekšsēdētājs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Noslēdzot kongresu, viņš atzinīgi novērtē vēlēšanu rezultātu: “Rezultāti ir īpaši ar to, ka astoņu valdes locekļu vietas aizpilda jauni valdes locekļi. Liels paldies tiem, kas, pirmkārt, atdevuši savu enerģiju, lai pēdējos divos gadus strādātu kopīgam labumam un, otrkārt, atdevuši savus krēslus jaunām sejām. Man patīk enerģija un prieks, kas staro no jaunievēlētās valdes komandas. Esam apņēmības pilni vest “Latvijas attīstībai” uz jaunām uzvarām un sasniegt arvien augstākus mērķus”

Valdē ievēlēti trīs 13. Saeimas deputāti—Artūrs Toms Plešs, Mārtiņš Bondars un Dace Rukšāne-Ščipčinska, “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputāts Viesturs Zeps, Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijabs, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kā arī Andris Bačkurs, Baiba Bļodniece, Dace Bargā, Edgars Jaunups, Sergejs Akuličs, Gatis Zamurs, Artūrs Ancāns, Normunds Mazurs.

Jaunievēlētās valdes sastāvs ir apņēmības pilns turpināt iepriekšējā sasaukuma iesākto un nest jaunas vēsmas Latvijas politikā, uzsvaru liekot uz ilgtspējīgu attīstību un modernu reģionu uzplaukumu.  

Novēlam veiksmi, izturību un asu prātu, stūrējot “Latvijas attīstībai” pretim Latvijas attīstībai.