Jaunumi

15 sep
2020

Ministrs Juris Pūce investīciju projektu ceturtajai kārtai virza valsts aizdevumu piešķiršanu 24 pašvaldību projektiem

Rīga, 2020. gada 15. septembrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces virzītā ekonomikas atbalsta plāna ietvaros ministrija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” piešķirt valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas ceturtajā kārtā līdz 2020. gada 1.septembrim.

Ministrs Juris Pūce: “Šī ir jau ceturtā investīciju projektu pieteikumu kārta, kas sniedz iespēju daudzām Latvijas pašvaldībām saņemt atbalstu, lai īstenotu projektus, kas šī brīža apstākļos stiprina ekonomiku, tostarp, nodrošina ar darbu lielu daļu Latvijas iedzīvotāju.” 

Ceturtajā projektu pieteikumu pieņemšanas ciklā kopumā tika saņemti 43 projektu pieteikumi, ko iesniedza 27 pašvaldības. Atbalstu guva 24 projektu pieteikumi par kopējo summu 5 712 941.61 EUR, no kuriem 4 282 572,29 EUR ir valsts aizdevums. Jomas, kurās pašvaldībām bija iespējams iesniegt projektus atbalsta saņemšanai ir transporta infrastruktūras attīstība – vislielākais atbalstīto projektu īpatsvars, ēku energoefektivitātes paaugstināšana, iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošana pie centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, izglītības iestāžu nodrošināšana atbilstoši higiēnas prasībām, kā arī tādu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, piemēram, bezkontakta risinājumi.

Kopumā šogad četru mēnešu laikā finansējuma pieejamībai jau sagatavoti un MK atbalstīti 261 projektu pieteikums, ko pieteikušas pašvaldības kopumā par 121,6 milj. EUR, no kuriem valsts aizdevums ir 90 milj. EUR. Projekti tiks īstenoti līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai piesakoties, jāņem vērā, ka investīciju projekta aizņēmuma apmērs nevar būt lielāks par 75% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 25%. Tika noraidīti 19 projektu pieteikumi, starp galvenajiem noraidīšanas iemesliem ir finanšu kritēriju neizpilde, trūkst attīstības centra saskaņojuma, kā arī nepilnīga tehniskā projekta izstrāde – nav izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts u.c. 

Iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtēja komisija, kuras sastāvā ietilpst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji.  

Pašvaldību atbalstam ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību 2020. gada 14. jūlijā tika pieņemti Ministru Kabineta noteikumi Nr.456*, kas nosaka nosacījumus un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts budžeta aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai, piešķirot aizdevumu ieguldījumiem projektos, kuru īstenošana sākas 2020.gadā.

Pašvaldību aizdevumu programma ir tikai viena daļa no ministra Pūces ekonomikas atveseļošanas plāna, kas paredz sociāli, ekonomiski un attiecībā uz vidi atbildīgu sākotnēji plānoto investīciju pārstrukturizāciju, lai nodrošinātu, ka pieejamais finansējums tiek pamatā novirzīts COVID-19 seku mazināšanai uz tautsaimniecību, tostarp radot darba iespējas iedzīvotājiem

 * Ministru Kabineta noteikumi Nr. 456 aizstāj Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumus Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuriem jau iepriekšējās divās kārtās tika piešķirti valsts aizdevumi pašvaldībām.