Darba grupas

Partijas paspārnē šobrīd darbojas 15 darba grupas, kurās iespējams iesaistīties:

1. Aizsardzība un valsts drošība

Darba grupas vadītājs - Rihards Pīks

2. Dzimtu līdztiesība

Darba grupas vadītāja - Konstancija Krūze

3. Dzīvnieku labklājība

Darba grupas vadītāja - Rasma Zaharenko

4. Ilgtspējīga attīstība

Darba grupas vadītājs - Gatis Zamurs

5. Inovācijas

Darba grupas vadītājs - Viesturs Zeps

6. Izglītība un zinātne

Darba grupas vadītājs - Ojārs Judrups

7. Kultūra

Darba grupas vadītājs - Andrejs Žagars

8. Laba pārvaldība

Darba grupas vadītāja - Jeļena Jesajana

9. Lauksaimniecība

Darba grupas vadītājs - Guntis Trupavnieks

10. Nodokļi un valsts budžets

Darba grupas vadītājs - Andris Bačkurs

11. Starptautiskās attiecības

Darba grupas vadītāja - Ilze Grīnberga

12. Tieslietas

Darba grupas vadītāja - Baiba Fromane

13. Transports un loģistika

Darba grupas vadītājs - Sergejs Pogorelovs

14. Uzņēmējdarbības vide

Darba grupas vadītājs - Viesturs Liepkalns

15. Veselība un sociālā aprūpe

Darba grupas vadītājs - Sergejs Akuličs

Pieteikties dalībai kādā no darba grupām var:

Ar plānotajām darba grupu sēdē var iepazīties partijas elektroniskajā kalendārā.