Darba grupas

Saistībā ar gatavošanos 2017. gada pašvaldību vēlēšanām, partijas paspārnē darbojas 7 darba grupas, kuras ir atbildīgas par programmas piedāvājuma izstrādāšanu. Katras darba grupas nosaukums arī definē tās attiecīgo atbildības sfēru piedāvājuma izstrādei.

1. Ielu un teritoriju labiekārtošana

Darba grupas vadītājs - Mārtiņš Mičulis

2. Ilgtspējīga attīstība

Darba grupas vadītājs - Gatis Zamurs

3. Inovācijas

Darba grupas vadītājs - Viesturs Zeps

4. Izglītība

Darba grupas vadītājs - Māris Mičerevskis

5. Laba pārvaldība

Darba grupas vadītāja - Jeļena Jesajana

6. Uzņēmējdarbības vide

Darba grupas vadītājs - Viesturs Liepkalns

7. Veselības aprūpe

Darba grupas vadītājs - Sergejs Akuličs

Pieteikties dalībai kādā no darba grupām var:

Ar plānotajām darba grupu sēdē var iepazīties partijas elektroniskajā kalendārā.