Ziedojumiem

Partija Latvijas Attīstībai
Reģistrācijas numurs: 40008218695
Adrese: Blaumaņa iela 5A - 31, Rīga, Latvija, LV-1011
Bankas konts: LV43HABA0551038636283
Banka: AS "Swedbank"
SWIFT: HABALV22

Ziedotājus lūdzam maksājumu uzdevumā norādīt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu. Tas nepieciešams, jo Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums nepieļauj anonīmus ziedojumus.

Ziedot var gan pārskaitot naudu uz minēto kontu jebkurā no bankām vai pasta nodaļām, gan arī izmantojot internetbanku pakalpojumus.

Juridiskas personas ziedot nedrīkst, ziedot var tikai fiziskas personas!

Tāpat atgādinām, ka saskaņā ar likumu vienas fiziskas personas ziedojumi viena kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt EUR 21 500.

Sirsnīgi pateicamies visiem ziedotājiem!