Priekšlikumi

07 nov
2015

Latvijas aizsardzības un nacionālās drošības izaicinājumi

  • Ņemot vērā to, ka Latvijas ilggadējie ieguldījumi aizsardzības un drošības spējās ir bijuši nepietiekami, neesam spējuši izpildīt savas saistības pret mūsu partneriem NATO (pretstatā mūsu kaimiņiem Igaunijai) un pārāk ilgi esam nolaidīgi paļāvušies, ka pietiks, ka Latvijas drošību aizsargā mūsu starptautiskie partneri;
  • Ņemot vērā to, ka Krievijas agresijas pret Ukrainu un Krievijas īstenotā hibrīdkara pret Rietumiem rezultātā ir pieaudzis saspīlējums attiecībās starp Krieviju un Rietumu pasauli;
  • Ņemot vērā to, ka starptautiskā situācija Tuvajos Austrumos un Āfrikā jau ilgstoši ir nestabila, to raksturo terorisma draudi un valstu spēja tikt galā ar reģionāliem drošības izaicinājumiem ir īpaši zema;

Partija “Latvijas attīstībai” savā ikgadējā kongresā nolēma:

  1. Akcentēt NATO un Eiropas Savienības attīstības nozīmi Latvijas nacionālās drošības nodrošināšanā – tikai stiprā Eiropas un transatlantiskā sadarbībā, kas apvieno vērtībās un ģeopolitiskā redzējumā līdzīgas valstis, to skaitā, Latviju, varam cerēt uz Latvijas nacionālās drošības ilgtspēju;
  2. Aicināt Latvijas Saeimu un Ministru kabinetu mērķtiecīgi stiprināt Latvijas iekšējās drošības sistēmu, cita starpā veicot strukturālas reformas, kas radītu Latvijā efektīvāku, profesionālāku un atbilstoši finansētu valsts drošības sistēmu;
  3. Aicināt Latvijas Saeimu un Ministru kabinetu turpināt palielināt budžetu valsts aizsardzībai tā, lai 2018. gadā sasniegtu vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta un tiktu izpildītas minimālās NATO dalībvalsts saistības;
  4. Aicināt Latvijas Saeimu un Ministru kabinetu veikt aptverošu novērtējumu par patieso nepieciešamību aizsardzības finansējumam valsts budžetā, nodrošinot, ka tas nav mazāks par 2% no IKP, bet, iespējams, lielāks, ņemot vērā starptautiskās drošības situāciju šobrīd un nākotnē.