Priekšlikumi

07 nov
2015

Latvijas ceļš uz modernu Rietumu valsti

 • Ņemot vērā to, ka Latvija pirms 11 gadiem, iestājoties Eiropas Savienībā, atzina sevi par Rietumu demokrātiju un tiesisku valsti, proti, atzina Rietumu vērtības par savām;
 • Ņemot vērā to, ka Latvijas Saeima un Ministru kabinets demonstrē neizpratni par modernām Rietumu vērtībām, vairojot neiecietību un neiejūtību, atsakās nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību, piemēram, rādot atklāti vienaldzīgu un pat naidīgu attieksmi pret patvēruma meklētājiem, atsakoties pieņemt kopdzīves regulējumu un pieņemot tā saukto “tikumības likumu”, kas apdraud izglītības kvalitāti Latvijā;
 • Ņemot vērā zemo sabiedrības uzticības līmeni valsts varai un zemo sabiedrības saliedētības līmeni;
 • Ņemot vērā to, ka Latvijas valsts pārvaldes un tiesu sistēma nenodrošina cilvēktiesību aizsardzību;
 • Ņemot vērā to, ka saistībā ar patvēruma meklētāju skaita pieaugumu dzirdami nepieņemami Latvijas valdošo politiķu paziņojumi, kas pauž neiecietību, vairo bailes un naidu sabiedrībā;

Partija “Latvijas attīstībai” savā kongresā nolēma:

 1. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu veicināt atvērtas sabiedrības attīstību Latvijā, novēršot diskrimināciju un demonstrējot pastāvīgu atbalstu Rietumu vērtībām ikkatrā lēmumā;
 2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu, pieņemot lēmumus, vadīties pēc vispārcilvēciskām vērtībām un demonstrēt līdzcietību un iejūtību.
 3. Aicināt Ministru kabinetu beigt pazemot Latviju, pieņemot jau tā diezgan nelielās patvēruma meklētāju tiesības ierobežojošas normas;
 4. Aicināt Saeimu nekavējoties atcelt grozījumus Izglītības likumā jeb t.s. “tikumības” likumu, izbeidzot cenzūras draudus Latvijas izglītības sistēmā;
 5. Aicināt Saeimu nekavējoties pieņemt Kopdzīves likumu, nodrošinot vienādu aizsardzību visām Latvijas ģimenēm, kā to pieprasa Satversme, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencija un citi starptautiskie tiesību akti;
 6. Aicināt Saeimu veikt tiesu un pārvaldes sistēmas reformu, lai nodrošinātu adekvātu Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību aizsardzību.