Priekšlikumi

07 nov
2015

Latvijas izglītības sistēmā nepieciešamas reformas

  • Ņemot vērā to, ka Latvijas izglītības sistēmas rezultāti kopumā starptautiski ir vērtējami kā viduvēji;
  • Ņemot vērā to, ka novērojama aizvien lielāka skolēnu zināšanu un prasmju izkliede gan lauku un pilsētu skolu starpā, gan starp skolēniem atbilstoši viņu vecāku sociāli ekonomiskajam stāvoklim, nenodrošinot visiem bērniem līdzīgās tiesības;
  • Ņemot vērā to, ka Latvijas augstākās izglītības sistēmu raksturo ievērojams starptautiskā salīdzinājumā viduvēju un vāju augstākās izglītības institūciju un studiju programmu īpatsvars;
  • Ņemot vērā to, ka pēdējā gada laikā Saeima un Ministru kabinets acīmredzami nav spējīgi veikt nepieciešamās pārmaiņas izglītības sistēmā – valdības ilgstoša nespēja pieņemt lēmumu par jaunu pedagogu atalgojuma modeli vai ieviest modernu augstākās izglītības finansēšanas modeli;
  • Ņemot vērā to, ka Saeima un Ministru kabinets ir spējīgs sabojāt arī to, kas bija izveidots un strādāja – finansēšanas sistēmu to bērnu izglītībai, kuriem nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā;

Partija “Latvijas attīstībai” savā ikgadējā kongresā nolēma:

  1. Aicināt Latvijas Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoties uzsākt kvalitatīvas pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā, lai veicinātu Latvijas izglītības starptautisku konkurētspēju.
  2. Aicināt Latvijas Saeimu un Ministru kabinetu koncentrēt savu darbu šādos virzienos:

a. Panākt to, ka Latvijas skolās un augstskolās strādā labākie skolotāju un pasniedzēji – tam nepieciešams atbilstošs atalgojuma modelis, augsta pedagogu izglītotība un pastāvīga tālākizglītība;

b. Panākt to, ka Latvijas pedagogi var sasniegt vislabākos rezultātus - nodrošinot pietiekamu autonomiju labāko mācību metožu izveidei un īstenošanai;

c. Paveikt to, ka Latvijas pirmskolu, skolu un augstskolu tīkls ir atbilstošs Latvijas sabiedrības vajadzībām – efektīvs, apgādāts ar laikmetīgām tehnoloģijām un mūsu bērniem pieejams;

d. Nodrošināt to, ka tiek ieviests atbilstošs izglītības finansēšanas modelis, kas nodrošinātu pieejamību bērnudārziem, skolām un augstskolām.