Priekšlikumi

07 nov
2015

Prognozējama nodokļu sistēma

  • Ņemot vērā to, ka Latvijas nodokļu sistēmu raksturo īpaša nestabilitāte un neprognozējamība – Saeima groza nodokļu likumus vismaz sešas reizes gadā, un pat ilglaicīgi solījumi tiek viegli atmesti, sagatavojot ikgadējo budžetu;
  • Ņemot vērā to, ka uzņēmēji nodokļu sistēmas neprognozējamību uzrāda kā galveno faktoru1 kas kavē Latvijas ekonomikas attīstību;
  • Ņemot vērā to, ka pēdējo gadu laikā Saeima un Ministru kabinets acīmredzami uzskata par mazsvarīgu uzņēmējdarbības attīstību un tiecas to visādi ierobežot – bez pamatojuma izposta mikrouzņēmumu nodokļa likumu, kā arī paaugstina darbaspēka nodokļus, kuru līmenis tāpat Latvijā uzskatāms par salīdzinoši augstu;
  • Ņemot vērā to, ka 2016. gada valsts budžeta sagatavošana nodokļu politikā kopumā raksturojama kā tuvredzīga un neatbilstoša ilglaicīgām Latvijas interesēm;

Partija “Latvijas attīstībai” savā ikgadējā kongresā nolēma:

  1. Aicināt Saeimu noteikt likumā, ka nodokļu likmju izmaiņas nedrīkst tikt veiktas vienlaikus ar valsts budžeta pieņemšanu un drīkst stāties spēkā ne ātrāk kā gadu pēc to pieņemšanas;
  2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu ķerties pie nozīmīgas nodokļu reformas ar mērķi padarīt ekonomiku konkurētspējīgāku – tai skaitā, būtiski samazināt nodokļu likmes darbam, veicināt uzņēmēju ieguldījumus darba ražīgumā, pētniecībā un attīstībā, stimulēt radošas, modernas ekonomikas izveidi ar atbilstošu nodokļu regulējumu;
  3. Aicināt Saeimu nekavējoties atjaunot atvieglota nodokļa regulējumu īpaši mazajiem uzņēmumiem, veicinot darba vietas saglabāšanu un ekonomikas attīstību.