"Latvijas attīstībai” apstiprinātās rezolūcijas 2018. gada kongresā