Priekšlikumi

04 jūn
2015

Efektivitāte valsts pārvaldē: Premjeram dot tiesības sasaukt Saeimas vēlēšanas, ja parlaments strādā nekonstruktīvi

Uzticot lielāku atbildību Ministru prezidentam, kurš šobrīd ir “koalīcijas ķīlnieks”, uzlabotos valdības rīcībspēja. Nepieciešams, lai Saeima izraugās premjeru, bet premjers veido komandu no partijas cilvēkiem. Premjera atbildība šādi palielinās un nepieciešamības gadījumā, neatkarīgi no tā brīža norisēm koalīcijā, viņš var nomainīt ministru, ja tas slikti strādā. Saglabājas premjera atbildība pret Saeimu, kura valdības vadītāju var nomainīt.

Jau ilgāku laiku gaisā virmo neapmierinātība ar valdības nespēju realizēt tās būtiskākos uzdevumus, kas apliecina plaši apspriestās konstitucionālās reformas nepieciešamību.

Vairums pasaules valstu jau sen piešķīrušas kādai no valsts augstākajām amatpersonām tiesības sasaukt ārkārtas vēlēšanas. Latvija ir ļoti liels izņēmums, kur aizvien vēl obligāti jāsasauc referendums, turklāt, tautai nobalsojot pret ārkārtas vēlēšanām, Valsts prezidentam, kurš referendumu iniciējis, ir jāatkāpjas pašam.

Pašreizējā situācijā valdības vadītājs reti uzņemas atbildību par ministru darbu, jo ministrus deleģē koalīcijas partneri un atbildību teorētiski var prasīt no visas koalīcijas, kas praksē nozīmē – ne no viena. Mūsuprāt, ir jāveic pārmaiņas, stiprinot gan Ministru prezidenta, gan Valsts prezidenta institūtus.

Ņemot par piemēru Vācijas modeli, kur arī strādā koalīcijas veidotas valdības, esam secinājuši, ka Ministru prezidenta institūta stiprināšana būtu panākama, dodot premjeram tiesības izraudzīties ministrus un saskaņojot ministru kandidatūras tikai ar Valsts prezidentu, kā arī dodot premjeram tiesības sasaukt ārkārtas Saeimas vēlēšanas.

Premjers varētu sasaukt ārkārtas parlamenta vēlēšanas gadījumos, kad Saeima nespēj strādāt konstruktīvi, piemēram, valdības ierosinātajām reformām nogrimstot partiju iekšējo interešu sakņotos strīdos. Šādi grozījumi liktu Ministru prezidentam uzņemties atbildību par valdības darbu, kā arī palielinātu premjera iespējas virzīt nepieciešamās reformas Saeimā un nodrošinātu nopietnāku attieksmi pret ministru izraudzīšanos.

Diskusijas par šo tēmu:
http://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/intervija/item/22-dans-titavs-ministriem-japarstav-valdiba-partijas-nevis-otradi
http://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/attistibas-politika/item/38-briviba-cilvekam-demokratija-sabiedribai-merktieciba-valsts-parvalde
http://www.nakotnesforums.lv/visi-raksti/pardomas-par-attistibu/item/93-valsts-parvalde-jaatgust-merktieciba