Priekšlikumi

24 apr
2017

Laba pārvaldība

Mēs izveidosim platformu, ar kuras palīdzību iedzīvotāji varēs ērti iesniegt savas sūdzības par nekompetentām pašvaldības amatpersonām. Mēs nodrošināsim, ka detalizēta informācija par Rīgas domes budžeta īstenošanas plānu un tā izmaiņām ir viegli pieejama tiešsaistē. Mēs izveidosim vienotu sistēmu informācijas datubāzēm un reģistriem, lai vienreiz iesniegtā informācija būtu brīvi pieejama visām pašvaldības iestādēm. Mēs radīsim pašvaldības civildienestu, nosakot skaidras un caurskatāmas vadlīnijas, pēc kurām jāpieņem darbā domes un tās struktūrvienību darbinieki. Mēs piedāvāsim pašvaldības prakses programmas, kas ļaus piesaistīt darbam domes struktūrās jaunus un spējīgus darbiniekus. Mēs izveidosim efektīvu partnerību ar NVO, kas dos pilsētas attīstībai simtiem jaunu ideju un tūkstošiem motivētu palīgu.

Domes darba caurskatāmība

Lai iedzīvotāji varētu sekot līdzi Rīgas domes darbam, detalizētai informācijai par budžeta īstenošanas plānu un tā izmaiņām jābūt viegli pieejamai tiešsaistē. Tāpat ir jāpadara publiski pieejami domes un tās kapitāldaļu sēžu balsojumu rezultāti un protokoli, kā arī internetā jātranslē sanāksmju norise. Rīgas domes kapitālsabiedrībām ir jāizveido mājaslapas un jānodrošina publiski pieejama informācija par savu darbību, tostarp finanšu pārskatiem. Lai kontrolētu pašvaldības darba kvalitāti, ir jāizveido interneta platforma, kurā iedzīvotāji varētu ērti iesniegt sūdzības, vēršoties pret nepietiekami aktīvām vai nekompetentām pašvaldības amatpersonām. Ieviešot šādu sistēmu, Rīgas iedzīvotāji varēs prasīt tiešu atbildību par neapmierinošu darbu no konkrēta politiķa, par kuru viņi ir balsojuši. Rīgas domes un tās pārvaldībā esošo uzņēmumu statistikas dati ir jāpadara publiski pieejami, ļaujot tos izmantot žurnālistiem, uzņēmējiem un zinātniekiem pētniecisku darbu veikšanai. Ir nepieciešams veikt ārējo auditu visās Rīgas domes struktūrvienībās, un tā rezultātus jāpadara publiski pieejamus.

Rīgas domes parādu mazināšana

Rīgas dome nesaimnieciski pārvalda savu parādu. Katru gadu parāda procentos un pamatsummā tiek atmaksāti aptuveni 50 miljonu eiro. Maksājumi ir nepamatoti lieli, un ar gudru finanšu pārvaldību tos ir iespējams samazināt par vairāk nekā 35 miljoniem eiro katru gadu. Tāpat Rīgas dome neseko līdzi tam, kā savu parādu pārvalda tās uzņēmumi. Piemēram, pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" neprasmīgas parāda pārvaldīšanas un saimniekošanas dēļ pašvaldība katru gadu dotācijā maksā gandrīz 25 miljonus eiro. Šī nesaimnieciskā rīcība ir nekavējoties jāizbeidz.

Elektroniska dokumentu aprite un birokrātijas mazināšana

Ir jābūt iespējai visus Rīgas domei nepieciešamos dokumentus iesniegt elektroniski. Par vienu no Rīgas domes prioritātēm ir jāizvirza vienotas pašvaldības informācijas datubāzes un reģistru izveide. Vienreiz iesniegtajai informācijai ir jābūt brīvi pieejamai visām pašvaldības iestādēm, tādējādi neliekot iedzīvotājiem datus, kas satur identisku informāciju, iesniegt atkārtoti. Šādas sistēmas ieviešana paātrinās informācijas apriti un apstrādi, kā arī mazinās birokrātiju Rīgas domē, tādā veidā atvieglojot iedzīvotāju komunikāciju ar pašvaldību. Likvidējot Rīgas domes un tās departamentu dublējošās funkcijas, būtu iespējams ietaupīt aptuveni 14,8 miljonus eiro. Visas departamentu atbalsta funkcijas - piemēram, grāmatvedību - ir jādeleģē vienam no departamentiem, samazinot birokrātijas un korupcijas riskus.

Pašvaldības darbinieku civildienests

Lai paaugstinātu pašvaldības darbinieku profesionalitāti un kvalifikāciju, ir jāizveido vienots civildienests, nosakot skaidras un caurskatāmas vadlīnijas, pēc kurām jāpieņem darbā pašvaldības darbinieki. Pašvaldības amatu sadales deleģēšana vienotai struktūrai mazinās potenciālo korupcijas risku un novērsīs nekompetentu darbinieku nonākšanu darbā Rīgas domē. Tādā veidā palielināsies darbinieku profesionalitāte un samazināsies pašvaldības birokrātiskais slogs. Lai veicinātu gados jaunu cilvēku interesi par darbu Rīgas domē, ir jāizveido pašvaldības un tās kapitālsabiedrību prakses programmas. To ietvaros jauniešiem tiktu dota iespēja attīstīt un nostiprināt savas zināšanas un prasme pārvaldībā, bet pašvaldībai tā būtu iespēja piesaistīt darbam Rīgas domes struktūrās jaunus un spējīgus darbiniekus.

Efektīva sadarbība ar NVO

Rīgai ir jāveido efektīva sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) ikvienā no pašvaldības darbības jomām. Tas nozīmē nevis pastarpinātu NVO iesaisti atsevišķos projektos, bet reālu ilgtermiņa partnerību, deleģējot organizācijām konkrētas funkcijas, kas saistītas ar apkaimju attīstību, sociālajiem, izglītības, veselības, kultūras un citiem pakalpojumiem. Atbalstot NVO administratīvās spējas skaidri definētu uzdevumu veikšanai, pilsēta iegūs simtiem jaunu ideju un tūkstošiem motivētu palīgu, tādā veidā radikāli uzlabojot Rīgas sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv