Priekšlikumi

24 apr
2017

Mājokļi un Rīgas Namu pārvaldnieks

Mēs veiksim radikālu SIA “Rīgas Namu pārvaldnieks” (RNP) reorganizāciju, izskaužot tur pastāvošo korupciju. Mēs kā vienu no galvenajiem RNP uzdevumiem noteiksim reālas atbildības uzņemšanos par daudzdzīvokļu māju siltināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu. Mēs piemērosim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus tām jaunbūvēm vai restaurētajām ēkām, kas atbildīs augstas energoefektivitātes rādītājiem.

SIA “Rīgas Namu pārvaldnieks” reorganizācija

Pēdējos 3 gados no RNP pakalpojumiem ir atteikušās aptuveni 400 dzīvojamās ēkas. Tas ir reāls indikators tur valdošajai korupcijai un iedzīvotāju vēlmju ignorēšanai. Arī Valsts kontroles veiktajā RNP revīzijā tika secināts, ka dzīvokļu īpašnieki Rīgā ir spiesti apmaksāt pašvaldības uzņēmuma RNP atsevišķu darbinieku nelikumīgās darbības, izšķērdību un nolaidību, kā arī fiktīvi nodarbinātu cilvēku “darbu”. Lai iedzīvotāji atkal uzticētos Rīgas lielākajam namu apsaimniekotajam, ir jāveic radikāla RNP reorganizācija, atdalot namu apsaimniekošanu funkcijas no ar attīstību saistītiem mērķiem. Namu apsaimniekošanas jautājumi ir jāsadala 5 atbildīgajos rajona iecirkņos – Centra, Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales, bet uz attīstību vērstās funkcijas ir jāorganizē centralizēti, izveidojot centralizētu siltināšanas, zemes īpašumu tiesību pārvaldes un citas nodaļas. Ir jānodrošina, ka, veicot plānotos iepirkumus, RNP ievēro visas likumā noteiktās prasības, lai dzīvokļu īpašniekiem tiktu izvēlēts ekonomiski izdevīgākais preču vai pakalpojumu sniedzējs. Dzīvojamajām ēkām, kuru dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši pārņemt ēkas pārvaldīšanas tiesības vai vienojas par cita pārvaldnieka izvēli, RNP avārijas situāciju novēršanai uzkrātos līdzekļus ir jānodod jaunajam pārvaldniekam.

Energoefektīva būvniecība un dzīvojamo ēku siltināšana

Rīgas pašvaldības uzdevums ir samazināt pilsētas enerģijas kopējo patēriņu, veicinot energoefektīvu ēku celtniecību un esošo ēku siltināšanu. Pašlaik Rīgā ir tikai nedaudz vairāk par 40 siltinātām daudzdzīvokļu mājām un tikai dažas no tām ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) pārvaldībā. Rīgas pilsētas potenciāls ir katru gadu siltināt vismaz 100 ēku, līdz 2021. gadam kopumā nosiltinot aptuveni 500 māju. RNP pakļautībā ir jāizveido atsevišķa nodaļa, kuras atbildībā būtu Eiropas Savienības (ES) atbalsta programmas “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamajās ēkās” popularizēšana un tās piedāvāto finanšu līdzekļu mērķtiecīga izmantošana. Nodaļas uzdevums būtu palīdzēt Rīgas dzīvokļu māju apsaimniekotājiem, iedzīvotājiem un dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvjiem ar ES atbalstu īstenot energoefektīvu ēku siltināšanas projektus. Tās uzdevums būtu arī energoefektīva dzīvesstila popularizēšana iedzīvotāju vidū un atbildīgo personu konsultēšana par nepieciešamo dokumentāciju un citām prasībām ES atbalsta iegūšanai dzīvojamo ēku siltināšanas projektiem. Lai veicinātu energoefektīvu būvniecību, Rīgas pašvaldībai ir arī jāpiešķir NĪN atvieglojumi tām jaunbūvēm vai restaurētajām mājām, kas atbilst energoefektivitātes rādītājam = / < 40 kWh/m2 gadā. Tāpat ir jānodrošina visu Rīgas namu pieslēgšana kanalizācijas sistēmai, novēršot situāciju, ka 21. gadsimtā lielai daļai Rīgas ēku ir nepieciešami asenizācijas pakalpojumi.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv