Priekšlikumi

24 apr
2017

Vide

Mēs īstenosim PET pudeļu depozīta ieviešanu, tādā veidā palielinot pārstrādāto atkritumu daudzumu un atbrīvojot Rīgas grāvmalas no pudelēm, kā arī izvietosim atkritumu šķirošanas konteinerus pie visām Rīgas dzīvojamajām ēkām. Mēs nodrošināsim gaisa kvalitātes uzlabošanos, piecu gadu laikā padarot Rīgu par pilsētu, kas pilnībā atteikusies no ogļu izmantošanas apkurē. Mēs atbrīvosim no automašīnām Rīgas iekšpagalmus, padarot tos zaļākus un pieejamākus Rīgas iedzīvotājiem. Mēs garantēsim, ka pilsētas ielās parādās arvien vairāk automobiļu ar zemu vai neesošu kaitīgo izmešu īpatsvaru. Mēs pakāpeniski izveidosim tādu notekūdeņu savākšanas un kanalizācijas sistēmu, kas ļaus ielās izmantot šķembu granulas vai citus pretslīdes materiālus sāls vietā. Mēs noteiksim kā obligātu prasību atļaut renovēt koka apbūves projektus Rīgā tikai tad, ja kokmateriāli tiks saglabāti kā ēkas nesošās konstrukcijas.

Atkritumu šķirošana

Lielākā daļa (89%) Rīgas iedzīvotāju atbalsta PET pudeļu depozīta ieviešanu, kas paredz nelielu atlīdzību apmaiņā pret izlietotajiem pudeļu iepakojumiem. Ieviešot sistēmu, kas jau teicami darbojas lielākajā daļā ES valstu, būtu iespējams palielināt pārstrādāto atkritumu daudzumu un attīrīt Rīgas vidi no plastmasas iepakojumiem. Tāpat pašvaldības uzdevums ir izveidot saistošos noteikumus, kas paredzētu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem izvietot šķirošanas konteinerus pie visām dzīvojamajām mājām, jo bieži vien vienīgais nopietnais šķērslis atkritumu šķirošanai ir konteineru neesamība dzīvesvietas tuvumā. Ir nepieciešams īstenot vērienīgu kampaņu, kas informētu iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas priekšrocībām un ieguvumiem.

Vairāk parku un zaļāki iekšpagalmi

Rīga ir jāpadara ne tikai par modernu, bet arī ļoti zaļu Eiropas galvaspilsētu. Ir gan jāatjauno esošie parki, gan arī jāveido jaunas, modernas un aizraujošas zaļās zonas pilsētvidē. Piemēram, jāpārvērš par parku konkrēts ielas posms, kokus, zālāju un apstādījumus integrējot starp ēkām, ietvi un braucamo daļu. Vēl viena Rīgas problēma ir māju iekšpagalmi, kas šobrīd ir pārpildīti ar automašīnām. Būtu jāveido jaunas daudzstāvu un pazemes stāvvietas, lai iekšpagalmos atbrīvotu vietu apstādījumiem un rotaļlaukumiem. Sadarbojoties ar iekšpagalmu īpašniekiem, jāatrod modelis, kā tos padarīt draudzīgākus un pieejamākus iedzīvotājiem, nevis viņu automašīnām.

Gaisa piesārņojuma samazināšana

Atjaunojot esošo monitoru darbību un izvietojot papildu monitorus, Rīgā ir jāievieš jauna monitoringa sistēma, kas ļautu iegūt iespējami precīzākus datus par gaisa piesārņojuma līmeni pilsētā. Pašvaldībai  jānosaka piecu gadu pārejas periods no akmeņoglēm uz alternatīviem apkures veidiem visām privātīpašumā esošajām ēkām. Lai stimulētu iedzīvotājus atteikties no akmeņogļu izmantošanas, ir jāpiemēro NĪN atlaide visiem, kas izvēlas pāriet uz alternatīviem apkures veidiem. Pensionāriem un sociāli maznodrošinātām personām jāpiešķir bezmaksas granulu katli. Tādā veidā Rīga 2022. gadā kļūtu par pilsētu, kas pilnībā atteikusies no ogļu kā apkures materiāla izmantošanas. Pašvaldībai jānosaka, ka Rīgas ostai ir pilnībā jāpāriet uz slēgta tipa ogļu pārkraušanas sistēmu, lai izvairītos no kaitīgo putekļu nokļūšanas pilsētvidē. Pašvaldības uzdevums ir rādīt labās prakses piemēru, izmantojot siltumsūkņus, saules kolektorus un citas energoefektīvas iekārtas pilsētas sabiedriskajās ēkās, kā arī regulāri informēt sabiedrību par šādu tehnoloģiju priekšrocībām.

Bezizmešu automašīnas un sabiedriskais transports

Pašvaldībai ir jāveicina zemu vai neesošu kaitīgo izmešu transportlīdzekļu lietošana iedzīvotāju vidū. Šī mērķa sasniegšanai būtu jāveic vairāki uzdevumi. Pirmkārt, jāievieš bezmaksas elektroautomobiļu, hibrīdautomobilu un ūdeņraža automobiļu stāvvietas Rīgā. Otrkārt, piesaistot privāto finansējumu (lielveikalus, degvielas uzpildes stacijas u.tml.), jāievieš šādu automašīnu uzlādes punkti Rīgā. Treškārt, pilsētas autoparkam ir jāiegādājas tikai automašīnas bez iekšdedzes dzinējiem. Ceturtkārt, arī Rīgas pilsētas transporta parka nolietoto autobusu vietā jāiegādājas tikai autobusi ar bezizmešu ūdeņraža dzinējiem, pakāpeniski veidojot pilsētā ūdeņraža uzpildes staciju tīklu.

Smaku likvidēšana Sarkandaugavā

Sarkandaugavas iedzīvotāji nereti sūdzas par spēcīgu naftas smaku savas dzīvesvietas teritorijā. Neskatoties uz to, ka Valsts Vides dienests (VVD) ir secinājis, ka visi normatīvi ir ievēroti, daļa pilsētas iedzīvotāju regulāri cieš no nepatīkama gaisa piesārņojuma. Ja nepieciešams, normatīvais regulējums ir jāmaina, pieprasot ostas lietotājiem novērst smakas izplatīšanos Sarkandaugavas apkaimē. Gaisā jūtamā sēra oksīdu izraisītā  smaka ir ne tikai nepatīkama, bet vairumā gadījumu arī kaitīga cilvēka veselībai. Lai novērstu citas šāda veida situācijas, Rīgas domes atbildīgo dienestu rīcībā ir jābūt pārvietojamai laboratorijai, ar kuru operatīvi konstatēt kaitīgo gaisa piesārņojumu un/vai smakas.

Rīgas ielas bez sāls

Sāls uz Rīgas ielām ziemas periodā nodara nopietnu kaitējumu ne tikai iedzīvotāju apaviem un apģērbam, bet arī dzīvojamajām mājām un automašīnām. Turpinot Rīgas ielu remontdarbus, būtu pakāpeniski jāizveido tāda notekūdeņu savākšanas un kanalizācijas sistēma, kas ļautu izmantot šķembu granulas vai citus alternatīvos pretslīdes materiālus. Tādā veidā būtu iespējams pakāpeniski pilnībā atteikties no sāls kaisīšanas Rīgas ielās.

Vairāk koka celtņu pilsētā

Rīgas pašvaldībai ir jāveicina kokmateriālu kā energoefektīvāko būvmateriālu izmantošana māju būvniecībai pilsētā. Stereotips par koksni kā ugunsnedrošu materiālu neatbilst patiesībai. Koksne ir ne tikai vizuāli pievilcīgs un videi draudzīgs, bet arī relatīvi ugunsdrošs būvmateriāls. Pašvaldības saistošajos noteikumos ir jānosaka, ka pilsētā esošie koka apbūves projekti ir renovējami, tikai saglabājot kokmateriālus kā ēkas nesošās konstrukcijas. Atsevišķos pašvaldības pasūtītajos objektos kā obligāta prasība iepirkuma aprakstā jānorāda kokmateriālu izmantošana ēkas celtniecībā. Tādā veidā pašvaldība rādīs labas prakses piemēru koksnes kā būvmateriāla izmantošanai.

 

Ja vēlies uzzināt vairāk, apmeklē Latvijas Reģionu apvienības un partijas "Latvijas attīstībai" apvienotā saraksta mājaslapu www.mersbondars.lv