Priekšlikumi

01 okt
2014

Augstākā izglītība

 

A: Būtiski paaugstināsim studiju kvalitāti:

 1. ieviesīsim patiesi neatkarīgu augstskolu un studiju virzienu akreditāciju, kuras galvenais uzdevums būs kvalitātes kultūras reāla ieviešana jebkurā augstskolā un koledžā;
 2. panāksim, ka katrā studiju programmā tiek iedzīvināta uz rezultātiem orientēta pieeja. Saistīsim studiju programmu rezultātus ar reālām ekonomikas vajadzībām, noteiksim, ka darba devēji un profesionālās asociācijas ir tie, kas nosaka programmas saturu un pārliecinās par rezultātu īstenošanu.
 3. atvieglosim pasniedzēju un pētnieku administratīvo darba slogu, panākot, ka lielāku studiju programmas daļu viņi var veltīt pētnieciskajam darbam un studentu individuālā darba vadībai;
 4. nodrošināsim, ka pasniedzēja darba novērtējums ir atkarīgs no studentu patiesajām zināšanām un prasmēm

B: Būtiski mainīsim pašreizējo augstākās izglītības finansēšanas modeli:

 1. pāriesim uz modeli, kur tiks finansēts augstskolu padarītais – cik absolventu tā ir sagatavojusi un kādas ir absolventu tālākās gaitas: cik no tiem kļuvuši par darba devējiem, cik tiek nodarbināti un kāds ir to atalgojums;
 2. katrai augstskolai un koledžai būtu precīzi noteikti mērķi, kuru izpilde arī tiktu finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;
 3. panāksim četru gadu laikā, ka Latvijas studentiem par savām pilna laika studijām nav jāmaksā, ja viņi vēlas studēt programmās atbilstoši Latvijas sabiedrības un ekonomikas vajadzībām.

C: Būtiski pārskatīsim pašreizējo augstskolu sistēmu:

 1. sakoncentrēsim pasniedzēju un pētnieku resursus, lai Latvijā pastāvētu vismaz viena starptautiski konkurētspējīga, nacionālās vajadzības apmierinoša augstskola;
 2. noteiksim stratēģiskus mērķus katrai valsts dibinātai augstskolai un koledžai un koncentrēsim augstskolas un koledžas ar līdzīgiem mērķiem;
 3. noteiksim, ka augstskolas un koledžas pārvaldībā būtiskāko lomu spēlēs Latvijas tautsaimniecības pārstāvji – absolventu potenciālie darba devēji un pētījumu pasūtītāji;
 4. atbalstīsim augstskolu aktīvu darbību eksporta tirgos. Latvijā katrs piektais students būs no ārvalstīm.