Priekšlikumi

01 okt
2014

Autoceļu tīkls

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas valsts autoceļu būvniecības un atjaunošanas programmās ir bijis hronisks naudas deficīts. Ekonomiskās krīzes laikā nozares finansējums samazinājās vēl vairāk. Tajā pašā laikā akcīzes nodoklis degvielai un citi ar ceļu lietošanu saistītie nodokļi, kas formāli tiek iekasēti ceļu tīkla uzturēšanas un attīstīšanas vajadzībām, konsekventi tiek novirzīti uz citām sfērām. Tuvāko 10 gadu laikā valsts un reģionālās nozīmes ceļu sakārtošanai nepieciešami aptuveni 4.5 miljardi eiro, tādēļ partija “Latvijas attīstībai” piedāvā vairākus kompleksus risinājumus nozares finansējuma palielināšanai.

 1. Nepieciešama Ceļu fonda atjaunošana, paredzot to, ka:
  1. Degvielas akcīzes nodoklis tiek piesaistīts speciālai budžeta programmai;
  2. Tiek nodrošināta prognozējama un vienmērīga nozares attīstība.
 1. Nodokļu sistēmas vienkāršošanas nolūkā jāpārskata citu, ar autotransportu saistīto nodokļu lietderību, kas sevī ietver:
  1. Pārskatīt dienesta transporta nodokļa nepieciešamību, uzskatot, ka uzņēmēja neatņemama darba sastāvdaļa ir iespēja pārvietoties, nenodalot uzņēmuma un indivīda tiesības;
  2. Ceļu nodokļa atsevišķu iekasēšanu, mainot tā mērķi (arī iekļaujot to Ceļu fondā) un mainot tā būtību (iekasējot nodevu par apkārtējai videi nedraudzīgiem transportlīdzekļiem). 
 1. Ceļu tīkla sakārtošanai nepieciešama arī privātās naudas piesaistīšana:
  1. Pensiju 2. līmeņa fondu nauda, kas šobrīd tiek ieguldīta ārpus Latvijas;
  2. Citu investīciju fondu nauda, ko valsts varētu līdzfinansēt vai garantēt, izmantojot Attīstības finanšu institūcijas ALTUM vai Latvijas Garantiju aģentūras iespējas.

Veicot nepieciešamās izmaiņas nodokļu iekasēšanā un piesaistot privāto finansējumu, izkristalizējas galvenie ieguvumi:

 • Ceļu tīkla uzlabošanai un attīstībai ik gadu tiktu atvēlēti papildus 200 miljoni;
 • Netiktu palielināts valsts budžeta deficīts;
 • Latvijas pilsoņu nauda tiktu investēta Latvijas ekonomikā, nodrošinot tās izaugsmi, papildus darbavietas, kā arī nodokļu maksājumus;
 • Pensiju 2. līmeņa fondu ieguldījumiem tiktu nodrošināta stabila izaugsme.