Reģionālās nodaļas

17 apr
2017

Partija "Latvijas attīstībai" startēs arī Bauskas novadā

17. aprīlī partijas "Latvijas attīstībai" Bauskas nodaļa iesniedza kandidātu sarakstu gaidāmajām Bauskas novada domes vēlēšanām. Par saraksta līderi izvirzīts partijas valdes loceklis Artūrs Toms Plešs. Iepazīsties ar programmu un kandidātiem!

Kandidātu saraksts

1. Artūrs Toms Plešs

2. Kristīne Kazāka

3. Artūrs Niedra

4. Pēteris Upelnieks,

5. Kristaps Ozols

6. Linda Spundiņa

7. Kaspars Mallons

8. Gints Ločmelis

9. Harijs Niedra

10. Kristaps Zajarsks

11. Karolīna Dievaite

12. Linda Lediņa

13. Kristaps Turks

14. Anete Ance Buka

15. Krista Pumpure

16. Elvis Holsts

17. Ena Strazdiņa

18. Ineta Ruhocka

Programma

Esošā vara vairāku gadu garumā ir vairāk domājusi par savu stabilitāti nevis Bauskas novada ilgtermiņa attīstību un tā iedzīvotājiem. Šī brīža pilsētas saimnieki nespēj vai negrib saimniekot pārdomāti un lēmumus bieži vien pakārto privātu interešu labā. Rezultāts ir redzams mums visiem – Bauskas novads ar katru gadu paliek aizvien tukšāks un mazāk apdzīvots.

Ir vajadzīgi jauni cilvēki, kuri spēj realizēt pozitīvas pārmaiņas un vēlas domes darbā ienest jaunu enerģiju, strādājot novada iedzīvotāju labā. Tādēļ partijas “Latvijas attīstībai” Bauskas novada nodaļa ir sapulcinājusi aktīvus un idejām bagātus novada iedzīvotājus, kas jau līdz šim ir pierādījuši sevi kā uzņēmīgus un mērķtiecīgus cilvēkus.

Lai īstenotu Bauskas pilsētas un visa novada potenciālu, kā arī nodrošinātu labvēlīgu un sakārtoti vidi gan novadā dzīvojošajiem, gan viesiem, esam izvirzījuši trīs būtiskus un sasniedzamus mērķus:

  • Bauskas novadu padarīt drošu gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā;
  • Veicināt novada tūrisma un kultūras pasākumu attīstību;
  • Bērniem nodrošināt iespējami augstāku izglītības kvalitāti, lai tie spētu konkurēt mūsdienu mainīgajā darba tirgū.

Drošība Bauskas novadā

Viena no ilgstoši novārtā atstātām problēmām, kas satrauc Bauskas novada iedzīvotājus, ir drošība. Līdzšinējā vara ir bijusi pret pašvaldības polcijas izveidi novadā, tādējādi pieļaujot likumpārkāpumus, kurus būtu bijis iespējams novērst. Mēs Bauskas novadā izveidosim pašvaldības policiju, kas iedzīvotājiem nozīmē savlaicīgāku un operatīvāku darbību likumpārkāpumu novēršanā, kā arī nozīmīgu drošības stāvokļa uzlabošanos pilsētā un tuvējās apkaimēs. Tāpat, lai rūpētos par iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā laikā un savlaicīgi mazinātu noziedzības riskus, nodrošināsim atbilstošu apgaismojumu uz ielām un ceļiem.

Tūrisma un kultūras aktivitāšu attīstība

Bauskai ir visas iespējas kļūt tik pat apmeklētai, kā Cēsis vasarā vai Sigulda rudenī. Esošā vara nav strādājusi, lai izmantotu Bauskas potenciālu un padarītu pilsētu par pievilcīgu atpūtas vietu vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Mēs to mainīsim – ar mērķtiecīgu atbalstu tūrisma veicināšanai un kultūras pasākumiem padarīsim Bausku par pievilcīgu galamērķi atpūtai dažādām paaudzēm. Gadatirgi, festivāli, Latvijā zināmi sezonāli notikumi - tiem ir jākalpo par Bauskas novada vizītkarti. Tāpat, lai veicinātu kultūras attīstību pilsētā, nepieciešams renovēt Bauskas Kultūras centru, tādējādi nodrošinot gan vēsturiskās ēkas saglabāšanu, gan papildu telpas pašdarbības kolektīviem.

Izglītības kvalitāte Bauskas novadā

Apskatot dažādus Latvijas skolu reitingus, Bauskas Valsts ģimnāzija daudzkārt ir bijusi vienīgā, kas spējusi kādā no tiem iekļūt, diemžēl ieņemot vietu saraksta beigās. Tas nozīmē, ka šobrīd gan bērni, gan skolotāji nespēj realizēt savu potenciālu pilnībā un cieš mācību process kopumā. Par galveno prioritāti izvirzot bērnu, mēs veiksim pārdomātus ieguldījumus skolotāju prasmju pilnveidošanā un mācību procesa uzlabošanā, lai Bauskas Valsts ģimnāzija kļūtu par vienu no 20 vadošajām skolām valsts līmenī. Tādējādi bērni un jaunieši no Bauskas un apkārtējiem pagastiem varēs iegūt izcilu izglītību, kas kalpos par stabilu pamatu tālākas izglītības apgūšanai un labi apmaksāta darba iegūšanā.

Ir pienācis laiks Bauskas novadu pārvaldīt, domājot par novada ilgtermiņa attīstību un tā iedzīvotājiem. Neizlēmība un nespēja pieņemt lēmums jāatstāj pagātnei. Ir jādod vieta jaunām idejām un patiesai vēlmei tās realizēt Bauskas novada iedzīvotāju labā. Partijas “Latvijas attīstībai” spēkos ir to īstenot.