Reģionālās nodaļas

13 jūl
2020

Nodibināta “Latvijas attīstībai” Gulbenes reģionālā nodaļa, partijai pievienojas trīs Gulbenes novada domes deputāti

Jūlija sākumā tika izveidota partijas "Latvijas attīstībai" Gulbenes novada reģionālā nodaļa, starp kuras dibinātājiem ir Gulbenes novada domes deputāti Normunds Mazūrs, Valtis Krauklis un Guntis Princovs, kā arī dažādu jomu profesionāļi un sava novada patrioti.

“Gribam stiprināt un attīstīt Gulbenes novadu, kā reģionālo centru, piesaistot resursus, realizējot projektus un līdz ar to noturot mūsu iedzīvotājus savā dzimtajā novadā. Mūsu komandā ir apvienotas zināšanas, pieredze un enerģija, kas palīdzes realizēt daudz nozīmīgas idejas turpmākai novada attīstībai. Esam priecīgi pievienoties “Latvijas attīstībai” komandai un kopīgiem spēkiem realizēt mūsu vīziju novadam,” savu redzējumu par nodaļas un Gulbenes novada attīstību klāstīja Normunds Mazūrs.

Savukārt partijas vadītājs Juris Pūce savā uzrunā nodaļas biedriem norādīja, ka: “Gulbenes nodaļas biedri jau šobrīd ir iesaistīti Gulbenes novada pašvaldības darbā, un ar savām pieredzi un degsmi ir gatavi piedāvāt jaunu redzējumu novada attīstībai. Esmu pārliecināts, ka LA Gulbenes nodaļa sekmēs novada izaugsmi un iedzīvotāju labklājību, kā arī stiprinās mūsu lielo partijas “Latvijas attīstībai” komandu.”

“Latvijas attīstībai” ģenerālsekretāre Jeļena Jesajana pauda prieku, ka partijai arvien aktīvāk pievienojas jauni biedri un tiek veidotas jaunas reģionālās nodaļas: “Jaunas nodaļas dibināšana ir svarīga partijas ilgtspējīgai attīstībai, tādēļ man ir liels prieks par Gulbenes nodaļas biedru iniciatīvu. Mēs vērojam divas pozitīvas tendences – pirmkārt, mūsu reģionālajām komandām, piemēram, Bauskā un Saldū, pievienojas jauni biedri, un otrkārt, mūsu biedri veido jaunas reģionālas komandas, kas gatavas piedāvāt savu vīziju novada attīstībai.”

Par “Latvijas attīstībai” Gulbenes nodaļas valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Gulbenes novada domes deputāts Normunds Mazūrs, bet tās valdē - Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne, Gulbenes novada domes deputāts Valtis Krauklis, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis un Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņēvičs.

Jāatzīmē, ka par “Latvijas attīstībai” un Gulbenes nodaļas biedriem kļuvuši 13 dažādu jomu profesionāļi un sava novada patrioti.