Reģionālās nodaļas

24 apr
2017

"Latvijas attīstībai" pašvaldību vēlēšanās startēs Daugavpilī

24. aprīli partija "Latvijas attīstībai" iesniedza kandidātu sarakstu Daugavpils vēlēšanu komisijā. Ar kandidātiem un programmu var iepazīties rakstā.

Kandidāti

 1. Aleksandrs Davidāns
 2. Zane Zariņa
 3. Ruslans Bļiznakovs
 4. Aļona Raščevska
 5. Vjačeslavs Fjodorovs
 6. Irina Solovjova
 7. Pāvels Kuzmins
 8. Kintija Liepniece

Programma

Izveidosim Daugavpili par perspektīvu, strādājošu, pievilcīgu pilsētu!

Mūsu darbības principi ir: profesionalitāte, atklātība un godīgums!

Attīstībai piedāvājam:

Medicīnā:

 1. Par prioritāti izvirzīzim medicīnas speciālistu trūkuma risināšanu;
 2. Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu;
 3. Atbalstīsim medicīnu un palielināsim atlaides uz pakalpojumiem slimnīcā.

Kadru politikas attīstībā:

 1. Organizēsim efektīvu darbu ar pašvaldības uzņēmumiem;
 2. Par galveno kritēriju darbiniekiem izvirzīsim godīgumu, zināšanas un profesionalitāti;
 3. Veidosim dialogu ar pilsētas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos pilsētas attīstībā.

Izglītība:

 1. Palielināsim pašvaldības stipendiju skaitu studējošajiem Daugavpils Universitātē;
 2. Izveidosim izglītības ēku renovācijas programmu;
 3. Izveidosim skolēnu ēdināšanas atbalsta programmu.

Energoefektivitāte:

 1. Efektīvi organizēsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus, piesaistot ES fondus;
 2. Aktīvāk realizēim pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmu.

Transporta attīstībā:

 1. Atrisināsim autonovietņu problēmu daudzdzīvokļu māju pagalmos;
 2. Palielināsim drošību uz bīstamajiem krustojumiem;
 3. Izveidosim pašvaldības teritoriju vadīšanas apmācību veikšanai iesācējiem (pirmās nodarbības), ar mērķi uzlabot ceļu kustības drošību pilsētā;
 4. Uzlabosim transporta infrastruktūru.

Vides aizsardzībā:

 1. Izveidosim atkritumu izvešanu municipālu;
 2. Turpināsim promenādes celtniecību un citu projektu realizāciju;
 3. Izveidosim labiekārtotas atpūtas vietas ap ūdenstilpnēm.

Projektu realizācija uzņēmējdarbībai:

 1. Piesaistīsim pilsētai pēc iespējas vairāk investīcijas;
 2. Aktīvi strādāsim ar ES fondu līdzekļiem;
 3. Uzlabosim darbu uzņēmējdarbības nodaļā;
 4. Ieviesīsim caurspīdīgumu nodaļu darbā;
 5. Aktīvi strādāsim pie partneru meklēšanas no dažādām ārvalstīm uzņēmējdarbības veicināšanai;
 6. Nodrošināsim lielāku atbalstu vietējiem pilsētas uzņēmumiem;
 7. Atbalstīsim grantu programmas jaunajiem uzņēmējiem; Veicināsim jaunu darba vietu radīšanu.

Kultūra, tūrisms, mārketings:

 1. Apvienosim mārketinga nodaļu ar tūrisma un kultūras nodaļu, un strādāsim visos virzienos kopā, lai piesaistītu tūristus Daugavpilī un padarītu pilsētu atpazīstamu;
 2. Piesaistīsim jaunatnes nodaļas, kā brīvprātīgos uz pasākumu organizāciju, dodot tiem iespēju apgūt pirmo darba pieredzi, kur tos var pamanīt uzņēmēji un piedāvāt darba vietas nākotnē;
 3. Realizēsim projektu ,,Ziemassvētku vilciens’’;
 4. Palielināsim bērnu nometņu un pasākumu skaitu;
 5. Atbalstīsim reliģiskās konfesijas pilsētā;
 6. Organizēsim jaunus kultūras pasākumus.

Sportā:

 1. Uzlabosim sporta skolas darbu;
 2. Atbalstīsim pilsētas tradicionāli populāros sporta veidus;
 3. Palielināsim atbalstu sporta organizācijām;
 4. Radīsim sporta programmas bērniem un jaunatnei.