Reģionālās nodaļas

24 apr
2017

Jūrmalā iesniegts "Latvijas attīstībai" kandidātu saraksts

24. aprīlī "Latvijas attīstībai" Jūrmalas nodaļa iesniedz kandidātu sarakstu gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Kā ziņots iepriekš, Jūrmalas mēra amata kandidāts būs partijas valdes loceklis un Jūrmalas nodaļas vadītājs Gatis Zamurs.

Kandidāti

1. Gatis Zamurs

2. Ieva Peimane

3. Pēteris Binders

4. Vilis Zilgalvis

5. Uldis Ciekurs

6. Ieva Šmite

7. Eila Rancāne

8. Inese Ikstena

9. Agnese Lielā-Kārkliņa

10. Raimonds Bondars

11. Armands Zivtiņš

12. Ineta Vempere

13. Laura Reisele

14. Jadviga Neimane

15. Jana Jaunzeme

16. Eduards Fogelis

17. Lidija Pahomova

18. Renārs Liepiņš

Programma

SAKOPTA JŪRMALA

Spoku nami

Jūrmalā ir daudz spoku namu, kas īpašniekus ierauga reizi gadā vai pat retāk. Viesnīcu kompleksu pārveidošana par daudzdzīvokļu namiem kaitē Jūrmalai. Tukšie nami veicina sezonalitāti un bojā Jūrmalas tēlu, vienlaikus neļauj Jūrmalā apmesties tiem, kas to vēlas, jo ir jāsaskaras ar nesamērīgām cenām un zemu pieejamību. To pārveidošana par daudzdzīvokļu namiem ir nepieļaujama!

Lielupe

Lielupes piekraste ir aizmirsta, vietām tā ir kūrortpilsētai apkaunojošā stāvoklī. Upes piekrastē dzīvo liela daļa jūrmalnieku. Lielupes krastos ir jāizveido promenādes, ir jāattīsta jahtu osta, jānodrošina krastu pieejamība un mūsdienām atbilstoša atpūtas un peldvietu izveide.

Aktīvā atpūta Jūrmalā

Aktīvas atpūtas piedāvājums Jūrmalā ir nepietiekams. Ir jāsadarbojas ar uzņēmējiem un jārada iespējas tiem realizēt aktīvās atpūtas piedāvājuma veidošana Jūrmalā. Slokas karjeram, Priedaines izgāztuves kalnam un citām vietām ir potenciāls piesaistīt tūristus un būt par vietu iedzīvotāju atpūtai.

Namu apsaimniekošana Jūrmalā

Lielākā daļa jūrmalnieku negatīvi vērtē SIA “Jūrmalas namsaimnieks” darbu. Domei ir aktīvi jāveicina konkurējošu apsaimniekošanas uzņēmumu ienākšana Jūrmalā. Ir jāatbalsta dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošana un jārada iespēja iedzīvotājiem pašiem izvēlēties apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju.

Grausti

Grausti šobrīd ir daļa no Jūrmalas nepievilcīgās identitātes. Līdz 2017. gada beigām jāizveido saraksts “Nami, kas grauj Jūrmalas tēlu”, kurā jāievieto visi avārijas stāvoklī esošie nami uz centrālajām ielām un jūras krastā. Īpašniekiem 2018. gada laikā konkrētie nami jāsakārto vai jānojauc. Namus, kurus īpašnieki nav sakārtojuši vai nojaukuši, nojauc dome 2019. gadā, tādējādi nodrošinot, ka 2020. gadu Jūrmala sagaida bez graustiem uz galvenajām ielām. Maksu par graustu nojaukšanu dome vēlāk piedzen no namu īpašniekiem. Namus, kas ir arhitektūras vai vēstures pieminekļi, dome atjauno un izmaksas piedzen no to īpašniekiem.

LABI PĀRVALDĪTA JŪRMALA

Korupcija

Jūrmala ir Latvijas korupcijas galvaspilsēta. Pret korupciju ir tikai viens risinājums - atklātība. Gan pašvaldības iepirkumu tāmes, gan noslēgtie līgumi ir jāpadara publiski. Jūrmalā korupcijas riski rodas jau tad, kad tiek veidoti pilsētas attīstības plāni. Attīstībai kāpu zonā jābūt konsekventai un nemainīgai, aizliedzot tās apbūvi.

ES fondu apguve

Jūrmala būtiski atpaliek ES fondu apguvē, salīdzinot ar citām pašvaldībām. Pašvaldībai ir aktīvi jādarbojas ES fondu piesaistīšanā pilsētas attīstībai. Ir proaktīvi jāatbalsta daudzdzīvokļu māju īpašnieku biedrības, veicinot namu siltināšanu, un finansiāli jāatbalsta māju energoauditi un siltināšanas projektu izstrādes.

Sadarbība ar NVO

NVO pārstāvji nejūtas uzklausīti, sadarbība ir formāla. Jūrmalai ir jāveido efektīva sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) ikvienā no pašvaldības darbības jomām. Tas nozīmē nevis pastarpinātu NVO iesaisti atsevišķos projektos, bet reālu ilgtermiņa partnerību, deleģējot organizācijām konkrētas funkcijas, kas saistītas ar apkaimju attīstību, sociālajiem, izglītības, veselības, kultūras un citiem pakalpojumiem. Atbalstot NVO, pilsēta iegūs simtiem jaunu ideju un motivētus palīgus.

Ķēde

Mēra ķēde ir piemērs sliktai līdzekļu apsaimniekošanai un bezgaumīgumam. 2012. gadā, par Jūrmalas nodokļu maksātāju naudu Gatis Truksnis iegādājās zelta ķēdi, kuras vērtība bija 3000 latu. Ķēde nekavējoties jāizsola un iegūtie līdzekļi jānovirza labdarībai.

DARBĪGA JŪRMALA NEVIS RĪGAS GUĻAMRAJONS

Sezonalitāte

Jūrmalai nav identitātes un notikuma – tā pievilina vien ar sauli, gaisu un jūru. Jūrmalai ir sevi jāparāda Latvijas un Eiropas mērogā, organizējot unikālus pasākumus. Ir jābūt diviem pasākumiem – vienam pavasarī, otram rudenī. Vienam Latvijas, otram Eiropas mērogā. Pasākuma saturs jārada, sadarbojoties ar NVO, sporta biedrībām, mākslas un kultūras organizācijām.

Darba infrastruktūra

Jūrmalnieki ir spiesti braukt uz Rīgu, jo nevar atļauties strādāt Jūrmalā. Ir jāizveido kopstrādes vietas vismaz divās lokācijās Jūrmalā. Tās jāvada privātiem pakalpojuma sniedzējiem ar daļēju domes atbalstu, nodrošinot iespēju Jūrmalniekiem strādāt savā pilsētā par adekvātu samaksu.

Park and ride

Ir jāizveido Park and ride sistēma, izmantojot teritoriju zem Dzintaru dzelzceļa pārvada, veidojot apsargājamu autostāvvietu un veicinot cilvēku pārvietošanos ar vilcienu.