Reģionālās nodaļas

21 apr
2017

Ķekavas novadā startēsim apvienotā sarakstā

21. aprīlī partija "Latvijas attīstībai" kopā ar partijām "VIENOTĪBA" un "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" iesniedza kopīgu sarakstu startam pašvaldību vēlēšanās Ķekavas novadā. Iepazīsties ar apvienotā saraksta kandidātiem un programmu.

Kandidātu saraksts

1. Roberts Jurķis

2. Rihards Gorkšs

3. Juris Žilko

4. Danuta Priede

5. Juris Jerums

6. Artūrs Janiševs

7. Ervīns Griķis

8. Ilona Korņilko

9. Edmunds Veispals

10. Ainārs Rudzītis

11. Gints Krauja

12. Laima Plēpe

13. Oskars Repke

14. Gatis Amoliņš

15. Uldis Alpa-Lūks

16. Vita Breikša-Lāce

17. Ints Kalniņš

18. Ksenija Langa

19. Uldis Puzaks

20. Sandra Gintere

Programma

Mēs solām tikai izdarāmas lietas. Mēs pārzinām un apzināmies pieejamo finansējumu iespējas. Mūsu padarītie darbi liecina: sacīts – darīts.

Vienoti novada izaugsmei un attīstībai

Mēs apvienojāmies kopējam darbam novada labā. Koncentrējot rīcībspējīgus cilvēkus sarakstā, demonstrējam vēlmi novērst daudzo sarakstu skaitu vēlēšanās, lai nodrošinātu Domes spēju lemt un rīkoties. To panāksim veidojot strādāt gribošu komandu,   ar mērķi strādāt novada iedzīvotājiem.

Komanda un kompetences

Skolotāji, juristi, ārsti. Treneri, sportisti, finansisti. Inženieri, tehnisko zinātņu eksperti, tehnologi. Mūsu vidū ir jaunieši un pensionāri. Mūsu vidū ir uzņēmēji, pašvaldības un nevalstisko organizāciju darbinieki. Mēs esam gatavi veidot rīcībspējīgu komandu ar līdzvērtīgiem partneriem!

Mūsu prioritātes:

  • Pašvaldība strādās iedzīvotājiem
  • Mēs ieviesām domes sēžu videotiešraides, kā arī audio un video ierakstu saglabāšanu. Mēs ieviesām “sarkano pogu” pašvaldības mājaslapā, lai pieteiktu problēmas vienuviet.
  • Atjaunosim “sarkano” un “zaļo” pogu.
  • Mēs rūpēsimies, lai katrā pašvaldības kabinetā Jūs sagaida un uzklausa kompetenti darbinieki.  Viss notiks ātri, ērti un profesionāli.
  • Samazināsim birokrātisko aprātu vismaz par 10 %.
  • Izglītosim pašvaldības darbiniekus un uzlabosim sniegto pakalpojumu kvalitāti, īpaši būvvaldes kompetencēs.
  • Mēs iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, neatkarīgi no apspriežamā jautājuma.

Mūsu bērniem- labākos apstākļus mācībām

Mēs uzcēlām bērnudārzus Katlakalnā un Daugmalē, skolas un bērnudārza piebūvi Baložos, sākumskolu Ķekavā – ar baseinu un sporta halli. Mēs ieviesām pašvaldības atbalsta sistēmu ģimenēm, kas izmantoja privāto dārziņu vai aukles pakalpojumus. Mēs nodrošinājām iespēju esošā sasaukuma vadībai griezt lentītes, atklājot jaunos objektus.

Jaunā sākumskola jau tagad ir pilnībā noslogota. Mums ir jābūvē mūsdienīga skola Pļavniekkalnā.

Ir jāceļ jauna piebūve Baložu vidusskolai ar stadionu un baseinu Baložos.

Mēs veidosim izglītības infrastruktūru atbilstoši bērnu skaitam un iedzīvotāju vajadzībām.

Ir vajadzīga strauja, pārdomāta rīcība!

Mākslas skolai – solīto

Mākslas skolai nodrošināsim plašākas telpas, nodrošinot nepārtrauktu mākslas izglītību, atbilstoši novada iedzīvotāju pieprasījumam.

Mēs pabeigsim rekonstrukcijas projektu Ķekavas sarkanās skolas telpu pielāgošanai Mākslas skolas vajadzībām. 

Labus ceļus katrai apkaimei

Sagatavosim vienotu ceļu uzlabošanas programmu četriem gadiem tā, lai katras apkaimes iedzīvotāji redzētu kad un kuri ceļi tiks uzlaboti.

Nodrošināsim drošu velo satiksmes risinājumu, savienojot novada maršrutus ar Rīgas veloceļu tīklu .

Risināsim ceļu jautājumus kompleksi, ar visu saistīto infrastruktūru zem, blakus un virs ceļa – apgaismojumu, komunikācijām, gājēju un velo celiņiem. Turpināsim vides pieejamības un novada infrastruktūras uzlabošanu, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mēs zinām, kur rast finansējumu, lai to realizētu.

Zaļo gaismu uzņēmējiem un  investoriem

Attīstīsim novadā uzņēmējdarbības attīstībai  atbilstošu vidi, izmantojot novada izdevīgo atrašanās vietu, kā arī mazināsim birokrātiskos šķēršļus pašvaldībā.

Norīkosim speciālistu, kurš būs tieši atbildīgs par uzņēmēju jautājumu risināšanu pašvaldības kabinetos.

Izveidosim atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem sadarbībā ar LIAA inkubatoriem.

Esi vesels!

Katrā apkaimē jābūt aktīvās atpūtas iespējai. Apvienosim visas novada apdzīvotās vietas ar celiņiem, kur droši var pastaigāties ar bērniem, cilvēkiem ar ratiņkrēsliem un droši braukt ar velosipēdu.

Uzstājīgi motivēsim katru no Jums izmantot ne tikai Jūsu tiesības uz veselības aprūpi, bet arī pildīt pienākumu pret sevi, veicot regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes.

Pārbūvēsim ārstniecības telpas Titurgā, paplašināsim ārstniecības telpas Daugmalē un paplašināsim Ķekavas ambulances telpas, kā arī izveidosim medicīnas punktu Plakanciemā, lai tās atbilstu mūsdienu prasībām un pacientu vajadzībām. Pieaicināsim konsultēt pacientus pieprasītākos ārstus - speciālistus.

Īstenosim iedzīvotāju veselības veicināšanas programmu, kas ietvers veselīga uztura, dzīves vides, kustību un sporta aktivitātes.

Esi aktīvs!

Palielināsim sporta infrastruktūras pieejamību, izbūvējot sporta laukumus un stadionu, kā arī pabeidzot izveidot Ķekavas parku, kā arī Titurgas ezera un Baložu mežaparku.

Nodrošināsim vienlīdzīgu pieeju sporta infrastruktūrai komandu sporta veidiem.

Mūsu prioritāte ir bērnu sports, neatkarīgi no izvēlētā sporta veida.

Palielināsim finansējumu sportam, īpašu uzmanību veltot komandu sporta veidiem un tautas sporta pasākumiem!