Reģionālās nodaļas

21 apr
2017

"Latvijas attīstībai" Rēzeknē startēs apvienotā sarakstā ar Latvijas Reģionu apvienību un partiju "Alternative"

Viena no saraksta līderēm - partijas "Latvijas attīstībai" valdes locekle Rasma Zaharenko.

Kandidāti

1. Vjačeslavs Dubovskis

2. Rasma Zaharenko

3. Sergejs Šapovalovs

4. Bernadeta Geikina-Tolstova

5. Žanis Peiners

6. Aleksandra Vilčiņska

7. Guntis Trupavnieks

8. Natālija Golubeva

9. Valdis Kotāns

10. Aija Kijaha

11. Valērijs Brīvers

12. Jānis Batņa

13. Rolands Klindžāns

14. Jānis Lontons

15. Oļegs Orlovs

16. Normunds Bruzguls

Programma

Mūsu trīs partiju sarakstā ir gados jauni, enerģiski cilvēki, kuri ir gatavi veidot pozitīvas pārmaiņas mūsu pilsētā, ar jaunu pieeju Rēzeknes pārvaldei. Mēs zinām, ka pārmaiņas mūsdienās ir iespējamas lietojot progresīvu pieeju un modernās tehnoloģijas. Mūsu komandā ir cilvēki no dažādām nozarēm, kas dod mums kompetenci plašā nozaru lokā.

Mūsu mērķis – uzlabot dzīvi visiem rēzekniešiem, un, lai to sasniegtu, mēs veiksim sekojošus uzdevumus:

DARBA VIETU RADĪŠANA

 • Industriālā parka izveidošana;
 • Vietējo uzņēmumu atbalsts likuma ietvaros;
 • Atbalsts uzņēmumiem augstāk atalgotos ekonomikas sektoros (inženierzinātne, informācijas tehnoloģijas);
 • Intensīva sadarbība ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju un Rēzeknes tehnikumu;
 • Studentu atbalstīšana/veicināšana iesaistīties uzņēmējdarbībā;
 • Izveidosim pilsētas labiekārtošanas uzņēmumu, kas piederēs Rēzeknes domei.

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA

 • Rekonstruēsim Dārzu, Latgales, Rīgas, Viļānu, Brīvības, Ezera, Viļakas, Maskavas, V.Seiles, F.Trasuna, Rūpnīcas un Varoņu ielas un citas mazākas ieliņas;
 • Grants ceļus apstrādāsim ar bezputekļu pārklājumu;
 • Veiksim vairāku pilsētas ietvju renovāciju, lai pilsētā būtu ērta un droša pārvietošanās netikai gājējiem, bet arī invalīdiem ratiņkrēslos un māmiņām ar ratiņiem;
 • Dubultosim atbalstu daudzstāvu māju pagalmu labiekārtošanai (tajā skaitā arī apgaismojuma uzlabošanai);
 • Nosiltināsim pašvaldības ēkas (izmantojot EKII un citu finansējumu), lai samazinātu izdevumus par to uzturēšanu;
 • Rekonstruēsim Rēzeknes Kultūras namu;
 • Visos pilsētas daudzstāvu māju mikrorajonos izveidosim asfaltētas pašvaldības autostāvvietas ar pašvaldības apmaksātu apgaismojumu un videonovērošanu;
 • Uzlabosim piekļuvi pašvaldības iestādēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Atvērsim bērnu dārzu un bērnu pulciņus (pirmsskolniekiem un skolniekiem) Vipingā;
 • Izveidosim publiskos āra treniņu laukumus pilsētas mikrorajonos;
 • Apzaļumosim pilsētu ne tikai centrā, bet arī mikrorajonos, izveidojot skvērus un pastaigu teritorijas uz pašvaldības zemes;
 • Izveidosim suņu pastaigu un trenēšanas laukumus vairākās pilsētas vietās;
 • Palielināsim gājēju pāreju skaitu ar attiecīgu apgaismojumu;
 • Uzstādīsim pilsētā maisus un rīkus, lai suņu īpašnieki varētu sakopt pēc saviem mājdzīvniekiem.

KOMUNĀLIE MAKSĀJUMI

 • Vismaz par 20% samazināsim apkures tarifus;
 • Aizliegsim bez nepieciešamības un dziļas analīzes pacelt tarifus pašvaldības uzņēmumiem;
 • Līdz 40% palielināsim domes līdzfinansējumu daudzstāvu māju siltināšanai;
 • Būsim godīgi pret domes sociālo dzīvokļu īrniekiem, daļu no īres maksas ieguldot izīrētajā dzīvojamajā platībā.

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE

 • Izveidosim daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu;
 • Piešķirsim ārkārtas pabalstus veselības manipulācijām (operācijas, medikamentu ārstēšana)
 • Izveidosim atlaides ēdināšanai bērnudārzos atkarībā no bērnu skaita ģimenē (par diviem bērniem 30%, par trim 50%, par četriem un vairāk 70%).
 • Izveidosim dežūrējošā zobārsta kabinetu;
 • Trūcīgām un maznodrošinātām personām piešķirsim īpašas atlaides poliklīnikā un slimnīcā;
 • Finansiāli un materiāli atbalstīsim jaunos mediķus darba izvēlei Rēzeknē;
 • Divkāršosim bērnu piedzimšanas pabalstu par pirmo bērnu un trīskāršosim par otro un vairākiem.

PAŠVALDĪBAS DARBS

 • Vismaz reizi gadā organizēsim kopsapulces mikrorajonos;
 • Organizēsim Rēzeknes uzņēmēju un domes sadarbības padomi;
 • Veicināsim kaimiņu pašvaldību sadarbību, izveidojot Rēzeknē starppašvaldību padomi, kurā piedalīsies Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ludzas novada pašvaldības.

TŪRISMA NOZARE JAUNĀ LĪMENĪ

 • Uzsāksim projektu par Rēzeknes pils atjaunošanu;
 • Piesaistot investorus, uzbūvēsim lielu tirdzniecības centru, kurš būs orientēts gan uz tūristiem no ārzemēm, gan uz vietējiem iedzīvotājiem;
 • Uzbūvēsim SPA-ūdens atrakciju centru;
 • Izveidosim bērnu attīstības zinātnisko centru;
 • Sadarbībā ar novada pašvaldībām uzbūvēsim slēpju trasi un daudzfunkcionālo izklaides parku “Ančupāni”;
 • Aktīvi atbalstīsim dažādas nelielas, bet ļoti modernas tūrisma aktivitātes, kā, piemēram, pirmo reizi Rēzeknes vēsturē uzstādīsim Ginesa rekordu un piedāvāsim pilsētas iedzīvotājiem un viesiem izmantot bezmaksas velosipēdus u.c.

DROŠĪBA

 • Atjaunosim Rēzeknes pašvaldības policiju;
 • Divu gadu laikā pilsētā uzstādīsim vismaz 500 videonovērošanas kameras.