Jaunumi

20 okt
2020

Ministrs Pūce: Digitālo inovāciju centri nodrošinās Latvijas piekļuvi jaunākajām digitālajām inovācijām

Rīga, 2020. gada 19. oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izsludinājusi pretendentu pieteikšanos nacionālajai priekšatlasei, lai atklāta konkursa kārtībā izvirzītu Latvijas kandidātus Eiropas Komisijas (EK) uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidi. Eiropas Digitālo inovāciju centri ir daļa no Eiropas Savienības (ES) programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsāks savu darbību 2021. gadā.

Ministrs un partijas "Latvijas attīstībai" līderis Juris Pūce: “Eiropas Digitālās inovācijas centri veicinās sadarbspējīgu digitālo risinājumu izstrādi, ieviešanu un pielietojumu ES līmenī sniegtiem pakalpojumiem. Tādā veidā tiks veicināta pētniecības attīstība, inovāciju radīšana un kopīgu satvaru izveidošana, sniedzot iespēju Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot digitālās transformācijas sniegto potenciālu.”

Šādi centri tiks izveidoti un darbosies visās ES dalībvalstīs, ar to palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālo transformāciju, ieviešot jaunas tehnoloģijas uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju digitālās prasmes.

Latvija iekļausies kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā, rodot iespēju pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas, kā arī dalīties ar savām kompetencēm.

Digitālo inovāciju centru galvenais uzdevums būs veicināt Latvijas (līdzīgi kā citu dalībvalstu) izaugsmi sasaistē ar ekonomikas un sabiedrības digitālo transformāciju tādā veidā, lai ieguvumus no digitalizācijas procesa iegūtu arī iedzīvotāji. Lai to īstenotu, centriem būs jānodrošina piekļuve jaunākajām digitālajām tehnoloģijām, veicinot labās prakses piemēru pārņemšanu starp nozarēm un digitālo tehnoloģiju izmantošanas pilnveidi valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos atbilstoši digitālās transformācijas radītajiem izaicinājumiem.

Šim nolūkam katrai dalībvalstij atklātā atlases procedūrā jāizraugās kandidātiestādes, izvirzot pretendentus, ar kuriem EK veiks turpmākas konsultācijas, sagatavojot pieteikumu EK uzsaukumam, kurā digitālās inovācijas centri tiks izvēlēti un apstiprināti atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.

Latvijā par Digitālās Eiropas programmas regulu atbildīgā institūcija ir VARAM, kas sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izstrādājusi digitālās inovācijas centru īstenošanas kandidātu priekšatlases nolikumu (https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-digitalie-inovaciju-centri), nosakot kritērijus pretendentu dalībai Eiropas Digitālās inovācijas centru nacionālajā priekšatlasē.

Aicinām pretendentus iesniegt pieteikumus VARAM elektroniski līdz 2020. gada 6. novembrim, plkst. 23:59. E-pasta adreses pieteikumu nosūtīšanai: .