Jaunumi

20 okt
2020

Ministrs Pūce virza valsts aizdevumu piešķiršanu 29 projektiem pašvaldību investīciju projektu piektajā kārtā

Rīga, 2020. gada 20.oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP!) virzītā ekonomikas atbalsta plāna ietvaros ministrija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) rīkojumu projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” piešķirt valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas ceturtajā kārtā līdz 2020. gada 1.oktobrim.

Ministrs un partijas "Latvijas attīstībai" līderis Juris Pūce: “Šī ir jau piektā investīciju projektu pieteikumu kārta, kas sniedz iespēju daudzām Latvijas pašvaldībām saņemt atbalstu un īstenot šobrīd jau 290 investīciju projektu par kopējo summu 130 miljonu eiro. Tas ir nozīmīgs atbalsts Latvijas iedzīvotājiem, sniedzot darba iespējas un īstenojot projektus, kas šī brīža apstākļos stiprina valsts ekonomiku.” 

Piektajā projektu pieteikumu pieņemšanas ciklā kopumā tika saņemti 34 projektu pieteikumi, ko iesniedza 25 pašvaldības. Atbalstu guva 29 projektu pieteikumi par kopējo summu 8 351 039,95 EUR, no kuriem 6 195 126,58 EUR ir valsts aizdevums. Jomas, kurās pašvaldībām bija iespējams iesniegt projektus atbalsta saņemšanai ir transporta infrastruktūras attīstība – vislielākais atbalstīto projektu īpatsvars, ēku energoefektivitātes paaugstināšana, iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošana pie centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, izglītības iestāžu nodrošināšana atbilstoši higiēnas prasībām, kā arī tādu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, piemēram, bezkontakta risinājumi.

Kopumā šogad piecu mēnešu laikā finansējuma pieejamībai jau sagatavoti un MK atbalstīti 291 projektu pieteikumi, ko pieteikušas pašvaldības kopumā par 130 milj. EUR, no kuriem valsts aizdevums ir 96,2 milj. EUR. Projektu īstenošana ir jāuzsāk šogad, bet jāpabeidz līdz 2021.gada 31.decembrim.

Valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai piesakoties, jāņem vērā, ka investīciju projekta aizņēmuma apmērs nevar būt lielāks par 75% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 25%. Tika noraidīti četri projektu pieteikumi, starp galvenajiem noraidīšanas iemesliem ir projekta neatbilstība MK noteikumu mērķim, nepilnīga tehniskā projekta izstrāde – nav izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts un nav spēkā stājušies atbilstoši pašvaldības saistošie noteikumi. 

Iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtēja komisija, kuras sastāvā ietilpst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji.  

Pašvaldību atbalstam ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību 2020. gada 14. jūlijā tika pieņemti MK noteikumi Nr.456*, kas nosaka nosacījumus un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts budžeta aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai, piešķirot aizdevumu ieguldījumiem projektos, kuru īstenošana sākas 2020.gadā.

Pašvaldību aizdevumu programma ir tikai viena daļa no ministra Pūces ekonomikas atveseļošanas plāna, kas paredz sociāli, ekonomiski un attiecībā uz vidi atbildīgu sākotnēji plānoto investīciju pārstrukturizāciju, lai nodrošinātu, ka pieejamais finansējums tiek pamatā novirzīts COVID-19 seku mazināšanai uz tautsaimniecību, tostarp radot darba iespējas iedzīvotājiem

 * MK noteikumi Nr. 456 aizstāj Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumus Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuriem jau iepriekšējās divās kārtās tika piešķirti valsts aizdevumi pašvaldībām.