Jaunumi

20 nov
2020

Aleksandrs Geržatovičs par Olaines attīstību: “Jaunām, nebijušām idejām jākļūst par izaugsmes virzītājspēku!”

Plaukstošas pašvaldības ir Latvijas zelts, un spožumu tam piešķir iedzīvotāju enerģiskais ikdienas darbs un pūles. Ar katru sperto soli mēs atstājam nospiedumu uz novada vēstures takas, cerot, ka tā ievedīs mūs lepnā nākotnē. Tiesa, ar soļošanu vien nepietiek. Pārdomās par to, kādi mēri jāveic, lai Olaine turpinātu virzīties pa attīstības ceļu, dalās Aleksandrs Geržatovičs — partijas “Latvijas attīstībai” biedrs un viens no aktīvākajiem novada jauniešiem.

Novadnieki puisi zina kā aktīvu jaunieti, kas jau daudzus gadus iesaistās gan sabiedriskajā dzīvē, gan uzņēmējdarbībā. Viens no projektiem, ko Aleksandrs realizējis kopā ar domubiedru komandu ir Olaines veikparks un aktīvās atpūtas parks, taču tas nebūt nav vienīgais viņa sasniegums. Pašlaik Aleksandrs stūrē divus jaunuzņēmumus, tai skaitā OWAKE parku, un ir nodarbināts Latvijas Universitātē, kuru pats absolvējis pēc studijām Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Puisim rokās ir arī maģistra grāds no Banku augstskolas. Viņaprāt, tieši akadēmiskās zināšanas kombinācijā ar uzņēmējdarbības pieredzi ir tas, kas nepieciešams, lai pārliecinoši iesaistītos novada politiskajā dzīvē. Protams, sabiedriskās iesaistes formas ir dažādas un vienlīdz noderīgas, taču Aleksandrs uzskata, ka tieši šī ir viņa stiprā puse: "Manuprāt, tā ir ideāla kombinācija. Pats par saviem līdzekļiem, kā uzņēmējs, esi ieguldījies novada attīstībā, uzņēmies riskus un tad iesaisties publiskos procesos, lai padarītu novada iedzīvotāju dzīvi labāku un sniegtu pienesumu vietējai ekonomikai."

Sarunā Aleksandrs vairākkārt min, ka iedzīvotāju lābklājības un dzīves kvalitātes celšanai ir jābūt Olaines novada politiskās dienaskārtības priekšplānā. Viņš uzstāj, ka, tāpat kā citviet Latvijā, Olaines iedzīvotājiem ir augsti standarti attiecībā uz apkārtējo vidi, tādēļ jāfokusējas uz to, lai dzīvi novadā padarītu maksimāli labvēlīgu. Jaunietis izceļ trīs galvenos punktus, kas nepieciešami, lai apmierinātu olainiešu mūsdienu vajadzības: nevainojami tīra un droša zaļā vide, iekļaujoša un attīstīta infrastruktūra un konkurētspējīga izglītība. 

Aleksandrs ir pārliecināts, ka, ņemot vērā Olaines rūpnieciskās zonas straujo attīstību, novadniekiem jājūtas droši par to, ka apkārtējā vide ir tīra no piesārņojuma. Vienlīdz svarīgi ir attīstīt modernu infrastruktūru, kas Olaines novada iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos padarītu maksimāli ērtu un drošu visām sabiedrības grupām visā novadā, ne tikai pašā pilsētā. Tāpat būtiski ir pilnveidot savienojumu ar Rīgu un izveidot modernus mobilitātes punktus, pārdomātas ietves, ceļus, veloceliņus un sabiedriskā transporta maršrutus. 

Pieejama un kvalitatīva izglītība, savukārt, ir priekšnoteikumus ikviena novada attīstībai. Lai Olainē turpinātu veidoties spējīgi sava amata pratēji un nozares profesionāļi, nepārtraukti jāceļ izglītības pakalpojumu kvalitāte gan pirmskolas līmenī, gan pamatskolās, vidusskolās un specializētajās izglītības iestādēs.

Aleksandrs Geržatovičs: "Olaine ir lieliska vieta, kur dzīvot un veidot ģimeni, taču, lai novadā uzaugtu informēti, gudri un ar kritisko domāšanu apveltīti jaunieši, kas spēs sekmēt novada izaugsmi, nepārtraukti jāceļ izglītības prestižs un kvalitāte."

Tāpat Aleksandrs uzskata, ka, lai Olaine kļūtu par modernu un atvērtu pašvaldību, iedzīvotājus aktīvāk jāiesaista lēmumu pieņemšanā. It īpaši ņemot vērā to, ka mūsdienās ir daudz dažādi inovatīvi veidi, kas ļauj novada pārvaldi padarīt maksimāli vienkāršu un pieejamu, piemēram, debates sociālajos tīklos, diskusiju paneļi ar ieinteresētajām pusēm un viedokļu līderiem, dalīšanās ar datiem un analītiku, lai iedzīvotāji var izteikt savas domas par resursu izmantošanu: "Lai novads plauktu, jāizmanto mūsdienu tehnoloģiju iespējas un jāļauj tām strādāt sabiedrības labā. No pārmaiņām nav jābaidās. Drīzāk jāabstrahējas no “ierastā” un jāļauj jaunām, nebijušām idejām kļūt par izaugsmes virzītājspēku."

Sadarbojoties ar citām pierīgas teritorijām, liels solis uz priekšu būtu integrētu viedo risinājumu ieviešana un citu IT rīku iegāde, piemēram, elektroenerģijas un gaisa kvalitātes monitorēšanā. Tas pašvaldībām ļautu ietaupīt līdzekļus, analizēt lielas datu kopas un uzlabot kopējo sistēmas veiktspēju, tādējādi ievērojami atvieglojot pašvaldības darbu.

Inovatīvi risinājumi, moderna novada pārvaldība un atvērtība lēmumu pieņemšanā ir daži no būtiskākajiem aspektiem, kas ļautu Olainei kļūt par īsteni mūsdienīgu un iekļaujošu novadu. Sarunas nobeigumā Aleksandrs uzsver, ka jaunieši ir Olaines nākotne, un viņš vēlas parūpēties par to, lai novadā paliek jauni, komepetenti un izglītoti cilvēki, kas gādās par sabiedrības attīstību un ļaus ikvienam novadniekam atrast sev piemērotāko izpausmes un līdzdalības veidu. 

_________________________________________________________________________

Mana šodienas spēka dziesma:  Chris Noah — This Is The Night

Pēdējā laikā visbiežāk lietotais izteiciens: Visu vajag vakar!

Man galīgi apnicis: Populisms

Īpašība, ko novērtēju līdzcilvēkos: Godīgums

Kad vajag uzlādēties, es: Sportoju

_________________________________________________________________________