Jaunumi

09 nov
2020

Lielrīga: mīts vai mērķis?

4. novembrī “Latvijas attīstībai” birojā norisinājās diskusija, kuras laikā dalībnieki dalījās savos uzskatos par to, vai Lielrīga kā reģionālās attīstības stratēģija ir nesasniedzams mīts vai realitāte, uz ko jātiecas. Debati translēja Facebook tiešraidē, kas interesentiem ļāva sekot līdzi un uzdot trāpīgus jautājumus.

Sarunā piedalījās Stopiņu novada domes priekšsēdētāja un "Latvijas attīstībai" biedre Vita Paulāne, Babītes novada domes priekšsēdētājs un "Latvijas attīstībai" biedrs Aivars Osītis un uzņēmējs un “Latvijas attīstībai” Olaines nodaļas pārstāvis Aleksandrs Geržatovičs. Visi trīs sarunu biedri sevi pierādījuši kā spējīgus sava amata pratējus, mūsdienīgi domājošus prātus un īstenus sava novada patriotus. 

 

Sarunas kopsaucējs ir viens: lai veiksmīgāk risinātu mūsdienu izaicinājumus sabiedriskā transporta, kopējās infrastruktūras, izglītības pakalpojumu un vides aizsardzības jomās, Rīgas un Pierīgas pašvaldībām jāsadarbojas ciešāk, taču jautājums paliek nemainīgs:

Kā sekmēt šo sadarbību? 

 

Vita Paulāne uzteic jau pastāvošo sadarbību starp Rīgu un Stopiņiem, runājot par infrastruktūras attīstību un investīciju piesaisti, kas saistīta ar IKEA lielveikala būvniecību, un pieredzes apmaiņu mācībspēku vidū starp abu pašvaldību skolām un bērnudārziem. Tiesa, viņa atzīst, ka izmaiņas normatīvo aktu līmenī, mazinot birokrātiskos šķēršļus, būtiski sekmētu sadarbību dažādās jomās. Viņa ir pārliecināta, ka lielākais ieguvējs būs tieši iedzīvotājs. “Bez atvērtības sadarboties nekādi. Un, pats galvenais, mums jāiegulda cilvēkos,” tā Vita Paulāne.

 

Aleksandrs Geržatovičs papildina Stopiņu novada priekšsēdētājas teikto, apgalvojot, ka Lielrīgai jāfunkcionē kā investīciju piesaistes mehānismam Pierīgai, piemēram, sekmējot industriālā sektora attīstību. Vienlaikus viņš uzstāj, ka nedrīkst aizmirst ar vides kvalitāti un ekoloģiju saistītos izaicinājumus, kas varētu rasties pēc investoru ienākšanas novados. 

 

Tāpat Aleksandrs min, ka liels solis uz priekšu būtu visaptverošu, integrētu viedo risinājumu ieviešana Lielrīgas mērogā, piemēram, elektroenerģijas un gaisa kvalitātes monitorēšanā. Tas pašvaldībām ļautu ietaupīt līdzekļus, vienlaikus analizējot datus un uzlabojot kopējo sistēmas veiktspēju, turklāt mazinātu tehnoloģisko sadrumstalotību novadu vidū. “Tuvāko piecu līdz desmit gadu laikā gaidāmas lielas pārmaiņas pilsētplānošanas sektorā. Lielrīgai jābūt gatavai modernām, pozitīvām pārmaiņām,” tā Aleksandrs Geržatovičs

 

Aivars Osītis uzsver, ka, pirmkārt, Lielrīgai vajadzētu kalpot par iedzīvotāju labklālības veicinātāju, risinot jautājumus, kas saistīti ar izglītības kvalitāti un pieejamību, tostarp īpašu uzmanību pievēršot rindām bērnudārzos. Lai uzlabotu Rīgas areālā mītošo cilvēku dzīves kvalitāti, nepieciešams sadarboties ar Rīgas kapitlāluzņēmumiem, piemēram, ar SIA “Rīgas Meži”, kas ļautu izbūvēt arvien jaunas, videi draudzīgas atpūtas zonas. 

Sarunas dalībnieki norāda, ka liels ieguvums būtu kompetenču centru izveide, kas stimulētu pieredzes apmaiņu speciālistu vidū un ļautu kā “aizņemties”, tā pārmantot citu pašvaldību uzkrātās zināšanas. “Mēs esam gatavi iesaistīties un sadarboties. Runāsim un veidosim dialogu, lai Lielrīga kļūtu par realitāti,” tā Aivars Osītis.

 

Runātāji ir vienisprātis, ka katrai pašvaldībai ir savs jājamzirdziņš; savas stiprās un vājās puses, tādēļ būtiski ņemt vērā lokālo kontekstu un novadnieku vajadzības, īstenojot lielmēroga attīstības projektus, taču atvērtība jaunām idejām, konstruktīvam dialogam un mūsdienīgam skatam uz nākotni ir vienlīdz svarīgi priekšnoteikumi kopīgu mērķu sasniegšanā. 

Sarunu vadīja Rīgas domes deputāts un "Latvijas attīstībai" valdes loceklis Viesturs Zeps, kurš, kā galvaspilsētas pārstāvis, apliecināja gatavību atbalstīt diskusijā pausto priekšlikumu tālākvirzību un pilnveidot gan esošos, gan topošos sadarbības modeļus, lai ideja par Lielrīgu kļūtu par iedzīvotāju ikdienas realitāti un lepnumu.

 

Diskusijas ierakstu iespējams noskatīties partijas “Latvijas attīstībai” Facebook lapā: https://fb.watch/1z_WZTScf-/